Chương trình Tiến sĩ ngành QTKD của BUH hướng đến những cá nhân có động lực học tập và nghiên cứu khoa học chuyên sâu, có sự quan tâm và khả năng tự định hướng trong học tập ở bậc cao cũng như năng lực sáng tạo, phát hiện và giải quyết vấn đề mới. Điểm khác biệt quan trọng là chương trình Tiến sĩ QTKD này được xây dựng trên nền tảng triết lý giáo dục “khai phóng, liên ngành và trải nghiệm”. Theo đó, với đội ngũ Giáo sư, Tiến sĩ có nhiều năm kinh nghiệm nghiên cứu quốc tế cũng như hoạt động thực tiễn tại Việt Nam trong các chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Digital Marketing, Công nghệ thông tin, Hệ thống thông tin quản lý, Trí tuệ nhân tạo, Fintech, Quản trị Thương mại và kinh doanh điện tử, Quản trị chuỗi cung ứng, Quản trị dữ liệu lớn và Quản trị các định chế tài chính chuyên đổi số, các nghiên cứu sinh sẽ được định hướng và hoàn thành các công bố quốc tế liên quan đến các chuyên ngành chuyên sâu trên.

Như vậy, năm 2021 đã đánh dấu năm thứ ba BUH có những bước chuyển mạnh mẽ về đào tạo nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu mới của nền kinh tế chuyển đổi số. Theo đó, BUH đã có đầy đủ các chương trình đào tạo xuyên suốt cho các bậc đào tạo từ Đại học, Thạc sĩ và Tiến sĩ liên quan đến chuyển đổi số.

Nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu học tập của người học, BUH đã có thông báo số 495/TB-ĐHNH ngày 24 tháng 05 năm 2021 về tuyển sinh và đào tạo khoá đầu tiên chương trình đào tạo Tiến sĩ QTKD. Thông tin chi tiết về kế hoạch tuyển sinh trình độ Tiến sĩ ngành QTKD của BUH có thể xem tại http://tuyensinh.buh.edu.vn và  http://saudaihoc.buh.edu.vn.