Đăng ký
Tài nguyên thông tin
Viện sinh học phân tử Loci là Viện hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực sinh học phân tử tại Việt Nam, khi mới thành lập với các khó khăn hạn chế nhiều mặt nhưng đến nay đã phát triển rực rỡ để trở thành Viện có vị trí tiên phong và lớn mạnh nhất trong lĩnh vực xét nghiệm adn huyết thống và sinh học phân tử di truyền
Trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ. Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Sở Khoa học và Công nghệ về tổ chức bộ máy, biên chế và hoạt động; đồng thời chịu sự kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ quan chuyên ngành thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan có thẩm quyền. Trung tâm có chức năng nghiên cứu, ứng dụng, triển khai, chuyển giao công nghệ, tư vấn, dịch vụ và sản xuất kinh doanh các sản phẩm khoa học công nghệ.
Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau, được thành lập theo Quyết định số 2076/QĐ-UBND ngày 19/12/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau.
Trung tâm chuyển giao công nghệ Việt-Đức là đơn vị sự nghiệp khoa học trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có chức năng cung cấp dịch vụ đào tạo, tư vấn, chứng nhận, kỹ thuật và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng. Trụ sở của Trung tâm chuyển giao công nghệ Việt – Đức đặt tại thành phố Hà Nội.
Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH, Trường Đại học Việt – Pháp) là trường đại học công lập được thành lập năm 2009 trong khuôn khổ Hiệp định liên Chính phủ giữa hai nước Việt Nam và Pháp với định hướng trở thành trường đại học xuất sắc đẳng cấp quốc tế đào tạo về khoa học và công nghệ.
Trung tâm được thành lập theo Quyết định số 478/QĐ-TCCB ngày 27/12/1995 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp. Ngày 04/04/2008 Trung Tâm được đổi tên thành Trung tâm Kiểm định công nghiệp 1 theo Quyết định số 2116/QĐ-BCT của Bộ Trưởng Bộ Công thương, về việc đổi tên và quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Trung tâm Kiểm định công nghiệp 1.