Đăng ký
Tài nguyên thông tin
Viện Sư phạm Kỹ thuật (SPKT) được thành lập vào năm 2013 theo Quyết định số 707/QĐ-ĐKSPKT-TCCB, ngày 5/9/2013, trên cơ sở hợp nhất khoa SPKT, Viện Nghiên cứu phát triển Giáo dục chuyên nghiệp và Trung tâm Bồi dưỡng giáo viên và đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao của trường ĐH SPKT TPHCM
Viện nghiên cứu kinh tế phát triển (institute of development economics research – idr) được thành lập theo quyết định số: 596/qđ-bgd&đt – tccb ngày 06 tháng 02 năm 2001 của bộ trưởng bộ giáo dục & đào tạo trên cơ sở từ trung tâm nghiên cứu kinh tế phát triển của trường đại học kinh tế TP.HCM.
Viện Nghiên Cứu Quản Lý Hành Chính đơn vị có trụ sở chính tại HCM. Nhiệm vụ chính nghiên cứu phát triển quản lý hành chính nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp phục vụ phát triển kinh tế và Đào tạo.