Đăng ký
Tài nguyên thông tin
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh, tiền thân là trường Công nhân Kỹ thuật Vinh được thành lập theo Quyết định số 113/CP.PG ngày 08/4/1960 của Chính Phủ. Bấy giờ, Trường Công nhân Kỹ thuật Vinh cùng với Trường Công nhân Kỹ thuật Hải Phòng là hai trường lớn làm nhiệm vụ đào tạo công nhân kỹ thuật ở miền Bắc. Trường đóng trên bãi Cồn Nia, thuộc Làng Hưng Dũng, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
Viện Khoa học sở hữu trí tuệ (Viện) được thành lập năm 2007 theo Quyết định số 846/QĐ-BKHCN ngày 24/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN). Viện là cơ quan sự nghiệp KH&CN công lập trực thuộc Bộ KH&CN, thực hiện các chức năng chính: nghiên cứu khoa học; đào tạo, huấn luyện; giám định, tư vấn và định giá trong lĩnh vực SHTT.
Trung tâm Nghiên cứu Triển khai Công nghệ Hóa học là đơn vị trực thuộc Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam VIIC. Phòng được thành lập năm 5/2013 với tiền thân là Phòng Nghiên cứu Phát triển, với chức năng nhiệm vụ chính là sản xuất, nghiên cứu và triển khai các kết quả nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực công nghệ - công nghiệp vào ứng dụng thực tiễn.