Đăng ký
Tài nguyên thông tin
Được phép thành lập bởi Sở Khoa học và Công nghệ – UBND TPHCM vào năm 2012. Viện Công Nghệ ICOME chúng tôi chuyên nghiên cứu phát triển khoa học ứng dụng và công nghệ.
Thành lập theo Quyết định số 246/CP ngày 27/12/1976 với tên Viện Khoa học Tính toán và Điều khiển. Năm 1989 đổi tên là Viện Tin học. Năm 1993 cùng với Trung tâm nghiên cứu hệ thống và quản lý, Trung tâm toán ứng dụng và tin học (Thành phố Hồ Chí Minh) hợp nhất thành Viện Công nghệ Thông tin (CNTT).
Trung tâm Công nghệ sinh học Đà Nẵng (sau đây viết tắt thành Trung tâm) được thành lập theo Quyết định số 8725/QĐ-UBND ngày 12/11/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng. Trung tâm Công nghệ sinh học Đà Nẵng là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng.