Đăng ký
Tài nguyên thông tin
Viện Khoa học Tài Nguyên Môi Trường và Biến Đổi Khí Hậu (tên tiếng Anh viết tắt SRECCI) hoạt động trong lĩnh vực khoa học công nghệ môi trường. Các chuyên gia dày dặn kinh nghiệm của Viện đã làm việc tại các Viện nghiên cứu, các Trường đại học chuyên về lĩnh vực KTTVT, BĐKH, TNMT, CNTT chịu trách nhiệm thực hiện các dự án, tư vấn phát triển công nghệ.
Viện Hóa học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (trước đây là Viện Khoa học Việt Nam) được thành lập theo Quyết định số 230/CP ngày 16/9/1978 của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Có chức năng là Nghiên cứu cơ bản, phát triển công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao trong lĩnh vực hóa học và các lĩnh vực khác có liên quan theo quy định của pháp luật.
Viện Nghiên cứu và Đào tạo Y Dược An Sinh được hình thành dựa trên nền tảng, hỗ trợ của Bệnh viện An Sinh, Công ty Hoá dược phẩm Mekophar, Ngân hàng tế bào gốc Mekostem. Ngoài ra Viện còn nhận được sự hỗ trợ cơ sở thực hành từ Bệnh viện 175, Bệnh viện Tân Sơn Nhất và một số trung tâm chuyên sâu khác. Đây là những đơn vị đã và đang có những hợp tác và hỗ trợ quan trọng trong công tác nghiên cứu và đào tạo của Viện.
Mục tiêu khi xây dựng mô hình nhằm đào tạo, nghiên cứu khoa học và cung ứng sản phẩm khoa học, chuyển giao công nghệ về ngành nấm. Hoạt động của mô hình theo nguyên tắc tự nguyện đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị, nhân lực nghiên cứu và kinh doanh các sản phẩm nghiên cứu (giống, công nghệ, sản phẩm nấm).
Hội đồng Khoa học, Công nghệ và Đào tạo của Trung tâm do Giám đốc Trung tâm quyết định thành lập, là tổ chức tư vấn cho Giám đốc Trung tâm về các vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động khoa học, công nghệ và đào tạo của Trung tâm
Viện Hợp tác Nghiên cứu Ung Thư và Phát triển Sức Khỏe Cộng Đồng, viết tắt là ICRC được thành lập ngày 01 tháng 8 năm 2018 (trước đây là Trung tâm Hợp tác Nghiên cứu Ung thư và Phát triển Sức khỏe Cộng đồng , gọi tắt là CCRC, được thành lập vào năm 2015) là một tổ chức khoa học và công nghệ, hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu ung thư và hỗ trợ phát triển sức khỏe cộng đồng thông qua các dự án và chương trình nghiên cứu về ung thư và can thiệp tại cộng đồng.