Tháng 3 năm 2008, Tỉnh Nghệ An lần đầu tiên tổ chức hoạt động kêu gọi các Doanh nghiệp, các nhà đầu tư vào tỉnh Nghệ An, tại hội nghị này Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã chủ trì kêu gọi các nhà đầu tư tâm huyết về với quê hương Bác Hồ để xây dựng một trường đại học đào tạo về công nghệ và kỹ thuật, đáp lời kêu gọi đó ông Trần Lê Dũng – Chủ tịch của Công ty sành sứ thủy tinh Việt Nam đại diện cho các nhà đầu tư, các Doanh nghiệp từ Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh đặc biệt là sự tham gia của Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh.

Với quyết tâm mạnh mẽ đến tháng 8 năm 2008, đã thành lập cơ sở giáo dục đại học tại Nghệ An thuộc Trường Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Nghệ an và các tỉnh lân cận, đây cũng là nền móng cho mục tiêu thành lập một trường đại học định hướng thực hành cho khu vực Bắc Trung Bộ.

Trường Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh (Cơ sở Nghệ An) đã tuyển sinh khóa đầu tiên với số lượng 1.700 sinh viên. Đội ngũ cán bộ giảng viên được tuyển dụng kỹ lưỡng và gửi vào trường Trường Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh đào tạo chuyên môn và phương pháp giảng dạy. Chương trình đào tạo và trang thiết bị đào tạo thực hành của Trường Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh đã tạo được thương hiệu Trường Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh ở Nghệ An, lúc cao điểm hơn 4600 sinh viên theo học tập.

Tầm nhìn:

Trở thành một trường đại học đào tạo đa ngành đa bậc học hoạt động theo định hướng ứng dụng, có uy tín và chất lượng, từng bước đạt chuẩn Quốc gia và khu vực, đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của đất nước.

Sứ mệnh:

Trường Đại học Công nghiệp Vinh là cơ sở giáo dục đại học c ó sứ mệnh cung cấp cho xã hội các sản phẩm đào tạo, nghiên cứu khoa học, tư vấn, ứng dụng và chuyển giao công nghệ có chất lượng cao phục vụ vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong bối cảnh hội nhập thế giới.

Giá trị cốt lõi:

1. Hợp tác - thân thiện: Nhà tr ường luôn mở rộng hợp tác với tất cả các đối tác trong nước và quốc tế về đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ, tuyển dụng và tìm kiếm đầu ra. Quan hệ hợp tác thân thiện trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi, lâu dài và bền vững.

2. Chuẩn​ mực - hiệu quả: xác định mọi hoạt động của Trường theo các chuẩn của quốc gia và khu vực để tạo nên hiệu quả tối ưu trong mọi hoạt động và trên mọi phương diện .

3. Thực tiễn - sáng tạo: Đại học Công nghiệp Vinh khuyến khích các hoạt động tiếp cận thực tiễn. Từ đó sáng tạo,  đổi mới cách nghĩ, cách làm trong đào tạo và nghiên cứu là động lực chính cho phát triển bền vững.

4. Nhân văn - Trách nhiệm: Với mục tiêu phục vụ cộng đồng toàn thể giảng viên Nhà trường với tinh thần trách nhiệm cao đã tạo ra hình ảnh đẹp và giá trị nhân văn trong xã hội.