Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, tiền thân là Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, đã có lịch sử hơn 65 năm xây dựng và phát triển. Kể từ ngày thành lập (năm 1956) đến nay, Trường luôn giữ vững trọng trách là một trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học cơ bản hàng đầu của đất nước.

Mang trong mình sứ mệnh “đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng nhân tài, nghiên cứu sáng tạo và chuyển giao tri thức thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ, góp phần xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước”, Nhà trường đã nỗ lực không ngừng trong đổi mới giáo dục, phát triển đa dạng các chương trình đào tạo, đầu tư cho nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo, phát hiện, đào tạo và bồi dưỡng những tài năng cho đất nước.

Nhà trường tự hào về các thế hệ cán bộ, học sinh, sinh viên xuất sắc đã, đang công tác và học tập tại Trường. Trong thành tích giáo dục và khoa học của Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực khoa học tự nhiên nói riêng, có sự đóng góp không nhỏ của các thế hệ cán bộ, học sinh, sinh viên Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội trước đây, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN ngày nay. Trong số các đóng góp đó, đã có nhiều thành tựu vươn tầm thế giới. Trong những năm gần đây, nhiều cựu sinh viên của Trường cũng đã khởi nghiệp thành công, xây dựng doanh nghiệp của riêng mình, góp phần phát triển kinh tế đất nước.

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN ngày nay với đội ngũ cán bộ, giảng viên có tỷ lệ GS, PGS, TS cao nhất Việt Nam, được trang bị đầy đủ các thiết bị phục vụ học tập và nghiên cứu hiện đại, luôn cam kết cung cấp cho học sinh, sinh viên, học viên một môi trường học tập tốt nhất. Trường có sự liên kết với hơn 70 tổ chức giáo dục, chính trị, xã hội quốc tế có uy tín thuộc 35 quốc gia và các vùng lãnh thổ trên toàn thế giới, từ đó sinh viên của Trường có nhiều cơ hội được học tập, trao đổi, giao lưu quốc tế. Nhà trường cũng luôn chào đón các đối tác, học giả và sinh viên quốc tế đến hợp tác và trao đổi.

Sứ mạng:

Trường ĐHKHTN là trường đại học nghiên cứu, có sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng nhân tài, nghiên cứu sáng tạo và chuyển giao tri thức thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ, góp phần xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước.

Tầm nhìn:

Trở thành trường đại học nghiên cứu tiên tiến ở châu Á vào năm 2035.

Giá trị cốt lõi:

Truyền thống hơn 60 năm xây dựng và phát triển đã hình thành nên bản sắc văn hóa và triết lý phát triển của Trường ĐHKHTN với một hệ giá trị cốt lõi sau đây:

Chất lượng xuất sắc;

Đổi mới và sáng tạo;

Trách nhiệm xã hội cao;

Hợp tác và thân thiện;