Đăng ký
Tài nguyên thông tin
Viện Khoa học Tài Nguyên Môi Trường và Biến Đổi Khí Hậu (tên tiếng Anh viết tắt SRECCI) hoạt động trong lĩnh vực khoa học công nghệ môi trường. Các chuyên gia dày dặn kinh nghiệm của Viện đã làm việc tại các Viện nghiên cứu, các Trường đại học chuyên về lĩnh vực KTTVT, BĐKH, TNMT, CNTT chịu trách nhiệm thực hiện các dự án, tư vấn phát triển công nghệ.
Viện Khoa học và Công nghệ mới HDK Sài Gòn (SASTI) trực thuộc Hội Nghiên cứu Khoa học về Đông Nam Á - Việt Nam và được thành lập theo điều lệ ban hành tại Quyết định số 52-2019/QĐ-TWH ngày 10 tháng 5 năm 2019. SASTI hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ Khoa học và Công nghệ.
Viện IES là tổ chức khoa học và công nghệ tự chủ hoàn toàn, được Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM cấp giấy chứng nhận hoạt động, với chức năng nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ; đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng làm việc cho các cấp lãnh đạo; quản lý cũng như người lao động trong các tổ chức, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của từng tổ chức nói riêng cũng như nền kinh tế xã hội nói chung.
Viện Nghiên cứu và Đào tạo Y Dược An Sinh được hình thành dựa trên nền tảng, hỗ trợ của Bệnh viện An Sinh, Công ty Hoá dược phẩm Mekophar, Ngân hàng tế bào gốc Mekostem. Ngoài ra Viện còn nhận được sự hỗ trợ cơ sở thực hành từ Bệnh viện 175, Bệnh viện Tân Sơn Nhất và một số trung tâm chuyên sâu khác. Đây là những đơn vị đã và đang có những hợp tác và hỗ trợ quan trọng trong công tác nghiên cứu và đào tạo của Viện.
Kiểm nghiệm, giám sát chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc, mỹ phẩm, bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc, vật tư y tế, hóa chất; Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực được phân công; Nghiên cứu đánh giá tương đương sinh học và sinh khả dụng của thuốc; Chỉ đạo tuyến trong phạm vi được phân công quản lý; Đào tạo và đào tạo liên tục cán bộ chuyên ngành trong hệ thống kiểm nghiệm; Hiệu chuẩn và kiểm định các trang thiết bị phục vụ công tác kiểm nghiệm.
Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm TP.HCM là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm. Trung tâm ra đời vì mục tiêu chung của ngành y tế là nâng cao chất lượng xét nghiệm, đưa hoạt động kiểm chuẩn đến từng đơn vị và cá nhân thực hiện công tác xét nghiệm, qua đó góp phần quan trọng hỗ trợ trong công tác chẩn đoán và điều trị lâm sàng.