Đăng ký
Tài nguyên thông tin
Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ hiện có quy mô đào tạo khoảng 4.500 sinh viên. Các ngành học của trường đều có thể liên thông ở bậc học cao hơn. Đối tượng tuyển là thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương với hình thức xét tuyển, trường tuyển thí sinh trong cả nước
Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Phát triển Cộng đồng (RTCCD) thành lập tháng 5 năm 1996, do BS. TS. Trần Tuấn thiết kế, với sự tham gia thực hiện của 4 nhà khoa học và hoạt động xã hội khác là TS. Nguyễn Trọng Bảo (Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Phát triển các Chương trình Xã hội SUSODEP, kiêm nhiệm Giám đốc Trung tâm RTCCD 1996-1998), ThS. Lê Quốc Hùng (hiện là Chủ tịch Nhóm Hợp tác Phát triển CDG, Giám đốc Trung tâm Phát triển các Chương trình Xã hội CSDP), TS. Vũ Thế Long (Viện khảo cổ học, kiêm nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm RTCCD 1996-1998), Ông Hoàng Quang Việt (Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH và Cổ phần Thương mại Hoà Phát, nguyên Phó Giám đốc Trung tâm RTCCD 1996-2004).
Trường Đại học Y tế công cộng được thành lập từ năm 2001 tiền thân là trường Cán bộ quản lý y tế, Trường Đại học Y tế công cộng (ĐHYTCC) là trường đại học đầu tiên của cả nước đào tạo về lĩnh vực Y tế công cộng.