Đăng ký
Tài nguyên thông tin
Trường Cao đẳng Phương Đông nằm trong hệ thống giáo dục đại học nước Cộng hòa xã hôi chủ nghĩa Việt Nam, trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trụ sở chính đặt tại số 30-32 đường Phan Đăng Lưu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Đây là trường đa ngành, đa cấp học, gồm các khối ngành kinh tế, kỹ thuật, hành chính và chăm sóc sức khỏe.
rường Cao đẳng Lạc Việt được thành lập theo Quyết định số 5996/QĐ-BGDĐT ngày 10 tháng 09 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Cao đẳng Lạc Việt chịu sự quản lý Nhà nước về giáo dục nghề nghiệp của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội theo Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ.
Trường Cao đẳng ASEAN là một cơ sở Giáo dục Cao đẳng - Đại học nằm trong hệ thống Giáo dục quốc dân, được thành lập theo quyết định số 5724/2010/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và được đổi tên thành Trường Cao đẳng Y - Dược ASEAN theo quyết định số 134/QĐ- LĐTBXH của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội.
Trường Cao đẳng Phú Châu được thành lập từ năm 2007. Đây là cơ sở hoạt động trực tiếp dưới quyền quản lý của Bộ Lao động thương binh – Xã hội. Nhà trường đã liên tiếp mở rộng phạm vi tuyển sinh trên nhiều lĩnh vực để nâng cao tầm ảnh hưởng.
Sở hữu cơ sở vật chất khang trang, rộng rãi và được đầu tư bài bản nằm trên diện tích hn 50.000 m2 đã quy hoạch và xây dựng. Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội được xây dựng và phát triển theo mô hình trường chuẩn Quốc gia với quy mô đào tạo thuộc top các trường Cao đẳng lớn tại Hà Nội cũng như trên toàn quốc.
Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng cung cấp nội dung đào tạo chất lượng cao nhằm đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật chuyên nghiệp, có năng lực nghiên cứu, ứng dụng những tiến bộ của khoa học- kỹ thuật- công nghệ vào giải quyết những vấn đề trong thực tế sản xuất. Tạo nền tảng cơ bản có chuyên sâu để người học tự học nâng cao suốt đời.