Đăng ký
Tài nguyên thông tin
Trung tâm Tư vấn Chính sách Nông nghiệp (CAP) thuộc Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn (IPSARD) được thành lập vào ngày 29/09/2006 theo Quyết định 2795/QĐ-BNN-TCCB của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. CAP là đơn vị khoa học và công nghệ công lập hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản độc lập.
Viện AMDI là đơn vị tư vấn nhiều năm liền được Chủ tịch Liên Hiệp các hội KHKTVN, Bộ trưởng Bộ KHCN, Thủ tưởng Chính Phủ tặng bằng khen vì những thành tích xuất sắc, đóng góp cho hoạt động nghiên cứu, ứng dụng KHCN. Thương hiệu viện AMDI là một tổ chức tư vấn được rất nhiều cơ quan, doanh nghiệp lựa chọn. Hàng nghìn khoá học về quản trị doanh nghiệp được tổ chức giúp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp. Và đặc biệt Viện AMDI cũng là tổ chức tư vấn Việt Nam duy nhất được EU, WorldBank, ADB trao nhiều gói thầu trị giá hàng triệu USD và xếp hạng nhà tư vấn số 1 Việt Nam nhiều năm liền.
Trung tâm Chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng và an toàn (tên tiếng Anh: Vietnam Register Quality and Safety Management System Certification Center, viết tắt là VRQC) là tổ chức trực thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam, thực hiện chức năng tham mưu giúp Cục trưởng quản lý và tổ chức thực hiện công tác đánh giá, chứng nhận Hệ thống quản lý an toàn, an ninh, lao động hàng hải, chất lượng và môi trường.