Lịch sử hình thành

      Sau khi miền Bắc giải phóng, khắc phục hậu quả chiến tranh, phát triển kinh tế – xã hội là nhiệm vụ hàng đầu của Đảng, Chính phủ và toàn dân. Một trong những yêu cầu có tính cấp thiết là phát triển nguồn nhân lực – tiền đề cơ bản, quan trọng nhất để phát triển kinh tế xã hội. Trước đòi hỏi của thực tiễn, trường Kỹ thuật và nghiệp vụ truyền hình đã ra đời năm 1957. Qua hơn 60 năm xây dựng, phát triển với nhiều tên gọi và cơ quan chủ quản khác nhau, đến năm 2003 là Trường Cao đẳng Phát thanh – Truyền hình I, trực thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam. Ban đầu, Trường đóng tại Nghi Tàm, Quận Bắc Từ Liêm thành phố Hà Nội ngày nay. Trải qua công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, Trường đã trải qua nhiều địa điểm khác nhau, đến nay trường có 2 cơ sở và đóng trên địa bàn thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Sứ mệnh

         Trường cao đẳng Phát thanh Truyền hình I đào tạo nguồn nhân lực không chỉ lĩnh vực phát thanh, truyền hình – truyền thông, mà còn đào tạo nguồn nhân lực cho các lĩnh vực khác phục vụ cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
        Hiện nay, trường đào tạo trình độ Cao đẳng, trung cấp các lĩnh vực Báo chí; Công nghệ Kỹ thuật điện tử; Công nghệ thông tin; Công nghệ Kỹ thuật điện tử truyền thông; Tiếng Anh, Kế toán và các ngành nghề khác theo nhu cầu của xã hội và các địa phương. Trong thời gian tới, Nhà trường tiếp tục mở rộng ngành, nghề mới đạt chuẩn quốc gia, khu vực và quóc tế.
      Cùng với phát triển đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào thực tiễn là thế mạnh của Nhà trường. Trong những năm tới, tiếp tục nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu khoa học, công nghệ mới vào lĩnh vực đào tạo, truyền thông đáp ứng yêu cầu cuộc cách mạng khoa học công nghiệp 4.0.

Khẩu hiệu hành động

“Học để thành công”

Sự khác biệt

        Với lịch sử hơn 60 năm đào tạo trong lĩnh vực báo chí, phát thanh truyền hình; Môi trường thực hành, thực tập tại các cơ quan báo chí trực thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam

Thiết bị, hệ thống phòng dựng, phòng thu và các studio chuyên dụng
Chương trình đào tạo gắn liền với hoạt động thực tiễn của 4 loại hình báo chí
Cam kết việc làm, chi phí đào tạo thấp, đáp ứng đầy đủ chế độ chính sách người học

Giá trị cốt lõi của Nhà trường – Nền tảng thành công

   + Tập thể: nhân văn, đoàn kết, thống nhất, tận tâm cống hiến
   + Thiết bị: Hiện đại, cập nhật thiết bị của doanh nghiệp, các cơ quan truyền thông
   + Năng lực thực hiện: Chuyên môn tốt, phương pháp phù hợp, kỹ năng thành thạo, chuẩn mực.

   + Phương châm giáo dục: Con người toàn diện – năng thực thực hành, năng lực giao tiếp, làm việc nhóm, năng lực ngoại ngữ và sự thích ứng với môi trường làm việc.

Tầm nhìn

         Mục tiêu đến năm 2020, trở thành cơ sở đào tạo chất lượng cao, kết hợp giữa đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ không chỉ lĩnh vực phát thanh truyền hình, mà còn phục vụ cho các lĩnh vực khác của đời sống xã hội.
         Sau 2020, trở thành cơ sở đào tạo đa trình độ, đa ngành nghề, đa lĩnh vực đạt trình độ chuẩn khu vực và quốc tế. Nâng cấp nhà trường trở thành cơ sở đào tạo trình độ đại học và tiến tới sau đại học.