Đăng ký
Tài nguyên thông tin
Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 3 là đơn vị sự nghiệp có thu, thực hiện chức năng phục vụ quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công thuộc lĩnh vực chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm nông lâm thủy sản và muối. Phạm vi hoạt động của Trung tâm Chất lượng vùng Nông lâm thủy sản vùng 3 gồm các tỉnh: Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng.
Viện Khoa học và Công nghệ Khai thác Thủy sản được thành lập theo Quyết định số 1152/QĐ-ĐHNT ngày 04/10/2011 của Trường Đại học Nha Trang. Tiền thân của Viện là Khoa Khai thác - Hàng hải - một trong 7 Khoa truyền thống của Trường Đại học Nha Trang (trước đây là Trường Đại học Thủy sản), đảm nhận giảng dạy các cấp, bậc đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực thủy sản và hàng hải.
Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III là đơn vị sự nghiệp khoa học công lập thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có chức năng nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đào tạo, hợp tác quốc tế, tư vấn dịch vụ về bảo tồn và phát triển nguồn lợi thủy sản; nuôi trồng, khai thác thủy sản; chế biến thủy sản thuộc các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên.
Trung tâm Quản lý khai thác các công trình thủy sản Khánh Hòa là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT Khánh Hòa, được thành lập theo Quyết định số 2253/QĐ-UB ngày 27/8/2004 của UBND tỉnh Khánh Hòa trên cơ sở chuyển công ty Quản lý cảng cá Khánh Hòa là doanh nghiệp nhà nước sang đơn vị sự nghiệp. Trung tâm Quản lý khai thác các công trình thủy sản Khánh Hòa bắt đầu hoạt động từ ngày 01/01/2005
Tiền thân của Trường Đại học Nha Trang là Khoa Thủy sản, thuộc Học viện Nông Lâm Hà Nội, được thành lập vào ngày 01/8/1959, sau đó được tách ra và lấy tên là Trường Thủy sản vào ngày 16/8/1966. Năm 1976, Trường chuyển từ TP. Hải Phòng và TP. Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) và lần lượt đổi tên thành Trường ĐH Hải sản (năm 1977) và Trường Đại học Thủy sản (năm 1980). Theo Quyết định số 172/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, kể từ ngày 25/7/2006, Trường chính thức mang tên “Trường Đại học Nha Trang”.
Là một trường đại học miền duyên hải Nha Trang, Trường Đại học Thái Bình Dương đã xây dựng chiến lược phát triển trong 5 năm tới (2020-2025) nhằm trở thành một trường đại học có uy tín, có khả năng quy tụ giảng viên xuất sắc và sinh viên triển vọng. Trường truyền thụ và phát triển tri thức nhằm đào tạo người học có năng lực tự chủ trong cuộc sống và nghề nghiệp, thích ứng với môi trường kinh tế, xã hội, công nghệ toàn cầu và trở thành công dân hữu ích, hạnh phúc, đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của địa phương và xã hội. Tập thể Nhà trường cùng chia sẻ và nỗ lực lan tỏa các giá trị trong xã hội, đó là: Chính trực, tự do học thuật, tôn trọng sự khác biệt, trách nhiệm, cách tân và hài hòa.