Đăng ký
Tài nguyên thông tin
Trường Cao đẳng Kỹ Thuật Công nghệ Nha Trang trực thuộc UBND Tỉnh Khánh Hòa được thành lập theo quyết định số 1469/QĐ - LĐTBXH ngày 15/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Tiền thân của đơn vị có tên là trường Cao đẳng nghề Nha Trang thành lập từ năm 2007.
Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp là đơn vị sự nghiệp khoa học thuộc Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
Nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, triển khai thực nghiệm, sản xuất và kinh doanh các sản phầm là kết quả nghiên cứu và phát triển trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ; giáo dục, đào tạo; môi trường; năng lượng tái tạo; nông nghiệp; y dược; biến đổi khí hậu; sử dụng bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên; xây dựng và phát triển tổ chức, hệ thống quản lý cho các tổ chức, doanh nghiệp