Đăng ký
Tài nguyên thông tin
Trung tâm An toàn Môi trường và Hóa học (CENTEC) trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Đà Nẵng; Giấy phép hoạt động khoa học và công nghệ số 15/2021 do Sở Khoa học và Công nghệ cấp.
Viện Ứng dụng công nghệ và phát triển nông nghiệp Việt Nam là một tổ chức kinh tế hoạt động khoa học, có tư cách pháp nhân độc lập, được thành lập và hoạt động theo quy định pháp luận hiện hành, gồm Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số A-1748 do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp ngày 28/4/2017. Viện tập hợp các nhà khoa học để nghiên cứu, tư vấn, chuyển giao, đào tạo khoa học kỹ thuật, công nghệ trong nông nghiệp và đặc biệt là nông nghiệp hữu cơ cho các tổ chức trong và ngoài nước.
Sau hơn 36 năm xây dựng và thực hiện nhiệm vụ, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Nhiệt đới hỗn hợp Việt - Nga (Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga) đã trở thành tổ chức khoa học và công nghệ đa ngành về nhiệt đới có vị thế, uy tín chuyên môn được khẳng định ở Việt Nam, Nga và quốc tế. Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ của Trung tâm đã đóng góp tích cực cho các nhiệm vụ quốc phòng - an ninh và kinh tế - xã hội của đất nước.
Trung tâm Kiểm nghiệm Bắc Giang trực thuộc Sở Y tế tỉnh Bắc Giang. Chức năng, nhiệm vụ thực hiện theo QĐ số: 880/QĐ-SYT ngày 18 tháng 5 năm 2022 của Giám đốc Sở Y tế Bắc Giang. Trung tâm Kiểm nghiệm Bắc Giang là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế Bắc Giang có chức năng nhiệm vụ tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế về việc kiểm tra, giám sát và quản lý chất lượng thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng được sản xuất, tồn trữ, lưu hành, sử dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
Viện Khoa học và Công nghệ mới HDK Sài Gòn (SASTI) trực thuộc Hội Nghiên cứu Khoa học về Đông Nam Á - Việt Nam và được thành lập theo điều lệ ban hành tại Quyết định số 52-2019/QĐ-TWH ngày 10 tháng 5 năm 2019. SASTI hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ Khoa học và Công nghệ.
Viện Công nghệ (Tên tiếng Anh: Research Institute of Technology for Machinery, viết tắt là RITM) tiền thân là Viện nghiên cứu các phương pháp công nghệ mới được thành lập ngày 21/09/1970 theo Quyết định số 700/CL/CB của Bộ trưởng Bộ Cơ khí và Luyện kim (nay là Bộ Công Thương).