Học viện Kỹ thuật Mật mã, tiền thân là Trường Cán bộ Cơ yếu Trung ương (ngày 15 tháng 4 năm 1976), Trường Đại học Kỹ thuật Mật mã (ngày 5 tháng 6 năm 1985) và Viện Nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật Mật mã (ngày 17 tháng 2 năm 1980), được thành lập ngày ngày 17 tháng 2 năm 1995 trên cơ sở sáp nhập Trường Đại học Kỹ thuật Mật mã và Viện Nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật Mật mã.

Học viện là cơ sở duy nhất của Việt Nam có chức năng đào tạo cán bộ có trình độ đại học, sau đại học và nghiên cứu khoa học kỹ thuật mật mã của ngành Cơ yếu Việt Nam. Đây còn là nơi đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cơ yếu, sĩ quan chỉ huy kỹ thuật mật mã cho quân đội Việt NamLàoCampuchia và Cuba.

Hiện nay Học viện đào tạo thêm đại học chính quy hệ dân sự ngành CNTT (chuyên ngành An toàn thông tin, chuyên ngành lập trình nhúng và di động) và ngành Điện tử viễn thông (chuyên ngành hệ thống nhúng và điều khiển tự động), Tiến sĩ ngành Mật mã và Thạc sĩ chuyên ngành An toàn thông tin.

TỔ CHỨC

CÁC PHÒNG, BAN CHỨC NĂNG

Phòng Chính trị - Tổ chức

· Phòng Đào tạo

· Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo

· Phòng Sau đại học

· Phòng Hành chính

· Phòng Kế hoạch - Tài chính

· Phòng Thiết bị - Quản trị

Các khoa đào tạo

· Khoa Mật mã

· Khoa An toàn thông tin

· Khoa Công nghệ thông tin

· Khoa Điện tử

· Khoa Lý luận chính trị

· Khoa Cơ bản

· Khoa Quân sự và Giáo dục thể chất

Các trung tâm

· Trung tâm Thực hành Kỹ thuật mật mã

· Trung tâm Thông tin - Thư viện

Các hệ quản lý học viên

· Hệ Quản lý Học viên Mật mã

· Hệ Quản lý sinh viên An toàn thông tin

Các phân viện nghiên cứu

· Viện nghiên cứu ứng dụng Khoa học công nghệ

Các cơ sở khác

· Phân hiệu Học viện Kỹ thuật mật mã tại Thành phố Hồ Chí Minh

· Lãnh đạo phân hiệu: PGS.TS Lương Thế Dũng

· Địa chỉ: Số 17A  Cộng Hòa, phường 4, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.