TẦM NHÌN

Kết nối các cá nhân với kiến thức thăng tiến nghề nghiệp.

SỨ MỆNH

Viện Nghiên cứu Phát triển Giáo dục Việt Mỹ thực hiện sứ mệnh phát triển giáo dục, hướng tới cải thiện cuộc sống, phục vụ cộng đồng địa phương và toàn cầu. Các chương trình của chúng tôi được xây dựng trên nền tảng chuyển giao kiến thức, ứng dụng kiến thức, tư duy phản biện và kỹ năng nghiên cứu. Đồng thời cung cấp kiến thức giáo dục chất lượng cao với mức học phí hợp lý cho những sinh viên muốn nâng cao năng lực, kỹ năng, tăng cơ hội thăng tiến nghề nghiệp.

MỤC TIÊU

1.    Phát triển và củng cố các kỹ năng nghề nghiệp và lãnh đạo trong các giảng viên và sinh viên của Viện.

2.    Cung cấp các dịch vụ và hướng dẫn lấy học sinh làm trung tâm.

3.    Cung cấp một môi trường giáo dục linh hoạt, chủ động cho người học.

4.    Nâng cao kỹ năng tư duy phản biện và sáng tạo, giải quyết vấn đề và hiểu biết thông tin.

5.    Truyền cảm hứng cho giảng viên và sinh viên hướng tới sự phát triển cá nhân, nghề nghiệp và học tập suốt đời.

6.    Cung cấp cho cộng đồng và tổ chức những nhà lãnh đạo có kỹ năng và đạo đức.

7.    Cung cấp một môi trường cho nhân viên để kích thích và thách thức sự phát triển khả năng của họ và thúc đẩy việc theo đuổi sự phát triển cá nhân.

8.    Duy trì một môi trường học tập bền vững, luôn cố gắng không ngừng nâng cao chất lượng các chương trình và dịch vụ hỗ trợ của mình.

9.    Thúc đẩy văn hóa công sở dựa trên các giá trị cốt lõi của con người, trách nhiệm, tính chính trực, tôn trọng, phát triển và cộng đồng.