Với tôn chỉ “Chuẩn mực và Hội nhập”, đây cũng là giá trị cốt lõi để đưa trường Đại học Trưng Vương phát triển và phấn đấu là trường Đại học hàng đầu trong hệ thống giáo dục Việt Nam, đào tạo sinh viên phát triển toàn diện về kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp, năng động – bản lĩnh – tự tin hội nhập với cộng đồng quốc tế, đảm nhận tốt công việc trong môi trường đa lĩnh vực, đa văn hoá.

Tầm nhìn

Là trường Đại học phát triển theo định hướng “trường đại học nghiên cứu” và trở thành trung tâm nghiên cứu tư vấn có uy tín ở khu vực trung du và miền núi phía bắc, vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc.

Đến năm 2021 được công nhận trong tốp 10 trường đại học uy tín với quy mô đào tạo 10 ngàn sinh viên. Đến năm 2026 có ít nhất một ngành đạt chuẩn AUN.

Là cơ sở đào tạo chuẩn mực trong hệ thống giáo dục quốc gia, tiến tới chuẩn mực của khu vực Asean và Quốc tế từ đó cung cấp nguồn nhân lực đủ tiêu chuẩn làm việc và hội nhập trong khu vực Asean và thế giới.

Sứ mệnh

Cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng để phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc cũng như trên cả nước. Tiến tới cung cấp nguồn nhân lực đạt chuẩn AUN cho cộng đồng Asean và thế giới.

Với tôn chỉ “Chuẩn mực và Hội nhập”, đây cũng là giá trị cốt lõi để đưa trường Đại học Trưng Vương phát triển và phấn đấu là trường Đại học hàng đầu trong hệ thống giáo dục Việt Nam, đào tạo sinh viên phát triển toàn diện về kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp, năng động – bản lĩnh – tự tin hội nhập với cộng đồng quốc tế, đảm nhận tốt công việc trong môi trường đa lĩnh vực, đa văn hoá.

Mục tiêu

Mục tiêu để đạt được tầm nhìn cho trường Đại học Trưng Vương có 3 giai đoạn

Giai đoạn 1: 2016-2019

Xây dựng và phát triển cơ sở vật chất phục vụ hoạt động dạy học và nghiên cứu khoa học của Trường phù hợp với quy mô đào tạo 6000 sinh

Xây dựng và phát triển đội CB-GV-NV chuyên nghiệp, đủ tiêu chuẩn để theo đuổi mục tiêu chung của Nhà trường.

Xin phép cơ quan chủ quản mở thêm ngành nghề đào tạo, bậc đào tạo Thạc sĩ để tích cực cung cấp nguồn nhân lực đủ tiêu chuẩn đáp ứng cho nhu cầu nhân lực tỉnh Vĩnh Phúc và Doanh nghiệp ngoài tỉnh. Cải tiến và Xây dựng chương trình đào tạo tiên tiến để cho sinh viên hội tụ đủ những kiến thức, kỹ năng có thể đáp ứng được nhu cầu sử dụng lao động của DN Việt Nam và DN FDI trong lãnh thổ Việt Nam.

Xúc tiến mạnh mẽ hợp tác với các tổ chức quốc tế từ các quốc gia phát triển như Đức; Mỹ; Pháp để hợp tác nhiều mặt trong hoạt động đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực như: “trao đổi sinh viên; trao đổi giảng viên; đầu tư trang thiết bị phục vụ dạy và học phù hợp với

Giai đoạn 2: 2020-2021

Tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động của Trường

Nghiên cứu mở thêm ngành đào tạo trong 16 ngành được phép đào tạo mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký.

Phát triển phong trào nghiên cứu khoa học ứng dụng của các ngành nghề Nhà trường đang có phục vụ cho tổ chức, doanh nghiệp trong lãnh thổ Việt Nam

Giai đoạn 3: 2022 – 2026

Chuẩn hóa chuẩn bị điều kiện cần và đủ theo Bộ tiêu chuẩn của AUN-QA có 18 tiêu chuẩn với 74 tiêu chí để năm 2026 ít nhất 1 ngành trong hệ thống ngành nghề đào tạo tại TVU đạt chuẩn AUN

Liên kết đào tạo theo địa chỉ giữa các quốc gia trong khu vực, các doanh nghiệp ngoài quốc doanh và các doanh nghiệp tại các nước trong khu vực.

Tiếp tục hoàn thiện xây dựng theo thiết kế quy hoạch tổng thể của trường, chuyên môn hóa các khu chức năng trong tổ hợp quy hoạch của Trường.

Giai đoạn 4: 2027 và những năm tiếp theo

Hoàn thiện xậy dựng tổ hợp quy hoạch tổng thể theo kế hoạch 5 năm lần 1

Chuẩn hóa đầu ra sinh viên đạt: “Sinh viên toàn cầu” hội tụ đủ năng lực của công dân toàn cầu như (Toàn cầu về Thái độ; toàn cầu về Kiến thức; toàn cầu về Kỹ năng)

Đủ năng lực đào tạo theo mô hình trao đổi sinh viên toàn cầu, là điểm đến uy tín để học tập, nghiên cứu của sinh viên trong nước và quốc tế.