Với truyền thống lịch sử ngày 17/01/1960, Trường đã trải qua 56 năm xây dựng và trưởng thành trên cơ sở sáp nhập và hợp nhất các cơ sở đào tạo thuộc các ngành: Tài chính, Kế hoạch, Thương nghiệp, Lao động và Lương thực…. Nhà trường có uy tín và thế mạnh đào tạo chuyên nghiệp và dạy nghề theo các bậc: sơ cấp, trung cấp, cao đẳng và đại học theo các khối ngành kinh tế-kỹ thuật-chính trị-xã hội;

Thầy và trò Nhà trường luôn đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn để thi đua dậy tốt và học tốt đồng thời tích cực đóng góp sức người, sức của cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...;

Nhờ cố gắng nỗ lực trong mọi mặt, Trường từng bước được nâng cấp từ Trường Trung cấp Kinh tế lên thành Trường Cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật theo Quyết định số 272/QĐ-BGDĐT-TCCB ngày 11/ 01/ 2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sau đó, nhờ tiếp tục nỗ lực phấn đấu không ngừng và tích cực đột phá, đổi mới thành công, ngày 26/7/2011 Trường được Thủ tướng Chính phủ quyết định cho nâng cấp lên Đại học…;

Từ kinh nghiệm trên10 năm nâng cấp đào tạo bậc cao đẳng và liên kết đào tạo bậc đại học, sau đại học với các trường đại học có uy tín ở trong và ngoài nước; đặc biệt là trong 05 năm 2009-2014, được sự quan tâm của lãnh đạo của các cấp, các ngành từ Tỉnh đến TW, Nhà trường đã và đang phát triển không ngừng: nội bộ đoàn kết; Đội ngũ cán bộ (CB), giảng viên (GV), viên chức (VC), lao động (LĐ) và học sinh-sinh viên (HSSV) nhiệt tình, tích cực chủ động và không mệt mỏi thực hiện thành công đồng bộ một loạt các giải pháp đột phá, đi tắt, đón đầu…, phấn đấu xây dựng Trường phát triển nhanh, vững chắc và nhất định sớm trở thành cơ sở đào tạo đạt chất lượng, nghiên cứu khoa học và cung ứng dịch vụ xã hội tốt...;

Tập thể lãnh đạo Nhà trường thực sự tâm huyết, gương mẫu, tiên phong…; toàn Trường luôn sát cánh cùng nhau gồng mình, gắng sức để thực hiện đồng bộ một loạt các giải pháp mang tính đột phá và thực hiện hội nhập một cách sáng tạo để phát triển, Trường Đại học Hải Dương đang chuyển động và phát triển nhanh, chuẩn theo từng tháng, từng ngày…; Nhà trường đã và đang thực hiện quản lý, đào tạo và NCKH có hiệu quả…

Với tôn chỉ, mục đích “Đào tạo đạt chất lượng gắn liền với tiết kiệm chi phí cho người học”, bằng nhiều giải pháp khả thi, chất lượng đào tạo của Nhà trường ngày càng được cải thiện, đáp ứng nhu cầu thực tiễn của xã hội. Nhà trường luôn năng động, sáng tạo và đổi mới, chủ động vượt qua rất nhiều khó khăn, thách thức: tích cực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại; làm tốt công tác HSSV; thực hiện các cơ chế thu hút, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ CB, GV; đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo theo hướng tiên tiến, hiện đại; không ngừng nghiên cứu khoa học, mở và đào tạo các ngành bậc đại học, cao đẳng mới gắn với nhu cầu bức xúc của xã hội; phối hợp, trao đổi kinh nghiệm quản lý và đào tạo với các trường đại học có uy tín ở trong và ngoài nước để xây dựng cơ sở vật chất, đội ngũ…; tổ chức đào tạo phù hợp cơ chế thị trường và hội nhập quốc tế;

Tập thể Nhà trường, nhiều đơn vị và cá nhân trực thuộc đã được Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị-xã hội ghi nhận và tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý...