Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) với vị thế một đại học vùng, trọng điểm quốc gia, là “nơi hun đúc trí tuệ và tài năng vì sự phát triển của miền Trung – Tây nguyên”. ĐHĐN có nhiều lợi thế về đội ngũ giảng viên và cơ sở vật chất, uy tín giảng dạy và nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực kỹ thuật công nghệ, kinh tế, sư phạm, ngoại ngữ,… ĐHĐN đang từng bước phát triển thành đại học nghiên cứu, khẳng định chất lượng trong cộng đồng các trường Đại học khu vực và thế giới. Những nguồn lực căn bản của ĐHĐN cho phép phát triển thành đại học đa ngành, đóng góp hữu hiệu vào sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực Y tế và sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân trong khu vực cũng như trên cả nước.

         Thời gian qua, Khoa đã xây dựng tốt mối quan hệ với các Bệnh viện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng như: Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện C, Bệnh viện Phụ sản – Nhi, Bệnh viện Ung Bướu, Bệnh viện Tâm thần, Bệnh viện Y học cổ truyền, Bệnh viện Phục hồi chức năng, Các Trung tâm Y tế … và được chọn là những bệnh viện thực hành chính. Nhờ vậy, sinh viên có nhiều điều kiện thuận lợi hơn trong việc học tập lâm sàng tại bệnh viện, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.

         Trong lĩnh vực hợp tác quốc tế, ngoài mối quan hệ với Tổ chức Y tế thế giới, Khoa đã mở rộng các mối quan hệ với Trường Đại học Ludwig – Maxilians (Đức), hàng năm trường này tổ chức khóa học ngắn hạn tại Đức và TP. Hồ Chí Minh cho giảng viên Khoa Y Dược, Đại học Nantes (Pháp) tạo điều kiện cho các giảng viên học Thạc sĩ, “forever learning foundation” hàng năm ưu tiên ứng cử viên là giảng viên Khoa Y Dược học tập tại Úc 3 tháng. Bên cạnh đó, Khoa còn liên kết, hợp tác với các trường đại học trên thế giới như Đại học Aston (Anh), Đại học Ubon Ratchathani (Thái Lan) cũng như Tổ chức Deviemed (Đức),… nhằm phát triển đội ngũ, tăng sức mạnh của Khoa, qua đó đã thể hiện được tiềm năng là một trong những cơ sở đào tạo chất lượng của cả nước.

Sứ mạng

Đào tạo nguồn nhân lực y tế trình độ đại học, sau đại học; nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; bảo vệ. chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; góp phần xây dựng, phát triển nguồn nhân lực y tế của khu vực miền Trung – Tây Nguyên và cả nước.

Tầm nhìn

Phát triển Khoa Y Dược – Đại học Đà Nẵng với các chương trình đào tạo tiên tiến, đa ngành, đa bậc học.

Phát triển Trung tâm Y Khoa – Đại học Đà Nẵng thành Bệnh viện Đại học Y Dược Đà Nẵng hiện đại, kỹ thuật cao

Giá trị cốt lỗi

“Trách nhiệm – Chất lượng -  Phát Triển – Hội Nhập”

Triết lý giáo dục

Lấy người học làm trung tâm, phát huy khả năng tự chủ của người dạy và người học, nuôi dưỡng tính chính trực và lòng trắc ẩn, đào tạo người cán bộ y tế có năng lực và y đức