Trường Cao đẳng Bình Phước là trường công lập thuộc UBND tỉnh Bình Phước được sáp nhập từ 3 trường Cao đẳng Sư phạm, Cao đẳng Y tế, Cao đẳng Nghề có sứ mệnh đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, cán bộ y tế, dược sĩ, cử nhân, thợ lành nghề  ứng dụng  kỹ thuật công nghệ chất lượng cao; Bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động theo yêu cầu của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và người lao động; Nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật – công nghệ nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, hợp tác, liên kết tổ chức đào tạo; tổ chức sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật.

Tầm nhìn

Trường Cao đẳng  Bình Phước phấn đấu đến năm 2030 phát triển thành trường  đào tạo đa cấp, đa ngành trong lĩnh vực đào tạo giáo viên, chăm sóc sức khỏe, đào tạo nghề… Trong tương lai gần sẽ trở thành trung tâm đào tạo nghề uy tín và tin cậy của khu vực phía Nam, mang tầm các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới.

Giá trị cốt lõi

Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có chất lượng theo hướng đa dạng hóa các loại hình đào tạo, mở rộng và tăng quy mô đào tạo một cách hợp lý.

Giảng viên, viên chức, học sinh, sinh viên luôn tự hào về Trường Cao đẳng Bình Phước, ý thức đầy đủ trách nhiệm kế thừa và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của Nhà trường.

Luôn năng động, đổi mới, sáng tạo để thay đổi giúp trường phát triển bền vững, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu xã hội.

Các giá trị cốt lõi của Nhà trường được xây dựng trên nền tảng:

+ Năng lực học tập suốt đời: Học để biết

+ Năng lực thực hiện: Học để làm

+ Năng lực cạnh tranh: Học để khẳng định mình

+ Năng lực xã hội: Học để chung sống cùng nhau

+ Môi trường giáo dục: Đào tạo con người toàn diện.

+ Đào tạo SV trở thành người: Có tài, có đức, năng động sáng tạo, có khả năng thích nghi tốt với mọi hoàn cảnh.