Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh là một trường đại học chuyên ngành về đào tạo nhóm ngành mỹ thuật tại Việt Nam. Trường trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Giai đoạn từ 1975 đến 1981

Nhà trường mang tên  Trường Cao đẳng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, đã hoàn thành việc bố trí đều khắp cán bộ mỹ thuật trung học và đại học cho các tỉnh thành, đặc khu ở phía Nam, cho quân đội và các ngành văn hoá, kinh tế, xã hội của trung ương đóng tại phía Nam. Nhà trường chú trọng hai khâu quan trọng nhất là cơ bản tạo hình và mối quan hệ của nghệ thuật với cuộc sống, đồng thời từng bước thực hiện phương châm đào tạo toàn diện và đồng bộ.

Với thành tích trên, ngày 29 tháng 9 năm 1981, Hội đồng Bộ trưởng đã ra quyết định đổi tên trường thành Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.

Giai đoạn từ 1981 đến 1986

Là giai đoạn phát triển và nâng cao chất lượng đào tạo. Đây là thời kỳ nền kinh tế đất nước suy thoái nghiêm trọng, thói quan liêu bao cấp đè nặng trên mọi lĩnh vực. Nhà trường đã phải tìm nhiều hướng để tự lo ổn định đời sống cho thầy và trò, đồng thời vẫn kiên trì các nguyên tắc phương châm và phương pháp đào tạo.

Giai đoạn từ 1986 đến nay

Là giai đoạn thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, có thể coi là giai đoạn đổi mới toàn diện và đồng bộ các mặt từ mềm hoá và mở rộng phương thức nâng cao chất lượng đào tạo đến cải tiến tinh giản bộ máy tổ chức, nâng cao mức sống của cán bộ, giảng viên, công nhân viên và học sinh.

Từng năm học, nhà trường từng bước cải tiến và nâng cao tính khoa học, hệ thống hoá đúc kết kinh nghiệm, chú trọng khâu hiệu quả, chất lượng,... trong quá trình đào tạo làm phương pháp khoa học cho việc hình thành bản lĩnh của sáng tạo nghệ thuật.

Sứ mạng

Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh có sứ mệnh đào tạo những chuyên gia về mỹ thuật như: họa sĩ, điêu khắc, thiết kế, sư phạm mỹ thuật, lý luận và phê bình mỹ thuật có tri thức, phẩm chất đạo đức và có khả năng sáng tác, thiết kế, nghiên cứu, giảng dạy đáp ứng mọi hoạt động mỹ thuật theo yêu cầu của xã hội.

Tầm nhìn

Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh sẽ trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực có uy tín về mỹ thuật hàn lâm, mỹ thuật ứng dụng ở khu vực phía Nam và trong cả nước. Phấn đấu đến năm 2030, công tác đào tạo của Nhà trường sẽ ngang tầm khu vực Đông Nam Á và có chỗ đứng uy tín trong khu vực và thế giới trong lĩnh vực mỹ thuật.

Giá trị cốt lõi: BẢN SẮC - SÁNG TẠO - HỘI NHẬP

Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh luôn hướng đến việc bảo tồn giá trị bản sắc văn hoá của dân tộc; phát huy tính sáng tạo, niềm đam mê của người nghệ sĩ; hướng tới hội nhập sâu rộng với nền mỹ thuật khu vực và thế giới.