Là một viện nghiên cứu, Viện Toán học có các nhiệm vụ chính:

·         Tiến hành các nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực Toán học và hợp tác với các đơn vị trong và ngoài nước khác trong nghiên cứu toán học.

·         Phối hợp với các ngành, các cấp trong việc đưa ứng dụng toán học vào các ngành quản lý kinh tế, kỹ thuật.

·         Đào tạo cán bộ giảng dạy và nghiên cứu toán ở trình độ cao.

·         Tiến hành hợp tác quốc tế trong lĩnh vực toán học.

Khởi đầu từ Ban Toán lý, thuộc Ủy ban Khoa học kỹ thuật nhà nước với hơn mười cán bộ, Viện Toán học đã trưởng thành và trở thành một Viện nghiên cứu và đào tạo sau đại học ngành toán hàng đầu ở Việt Nam với 18 giáo sư, 15 phó giáo sư. Các lĩnh vực nghiên cứu của cán bộ Viện Toán bao trùm hầu hết mọi lĩnh vực của toán học hiện đại. Trải qua 45 năm xây dựng và phát triển, sự kiên trì theo đuổi các nghiên cứu  ở trình độ cao đã đem lại cho Viện Toán học sự nhìn nhận của cộng đồng quốc tế. Viện Toán học được bầu là một trong số hơn mười Trung tâm xuất sắc của Viện Hàn lâm khoa học các nước thế giới thứ ba. Viện Toán học cũng nhận được những phần thưởng cao quý của Nhà nước Việt Nam: Huân chương Lao động hạng nhất, Huân chương Độc lập hạng ba, Huân chương Độc lập hạng nhì, bằng khen của thủ tướng chính phủ.

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: 18 Đường Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, 10307, Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 024 37563474 - Fax: 024 37564303