Đăng ký
Tài nguyên thông tin
Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa nguyên là trường Ta viên điều dưỡng được thành lập năm 1968, đến năm 1974 được nâng thành trường Cán bộ Điều dưỡng của vùng. Năm 1975 tiếp quản cơ sơ đào tạo của chế độ cũ mang tên Trường Cán bộ Y tế Phú Khánh – Đào tạo các khóa Y sĩ, Hộ sinh, Xét nghiệm viên, Dược tá để kịp thời cung cấp đội ngũ cán bộ Y tế cho các tuyến y tế.
Trường Cao đẳng Kỹ Thuật Công nghệ Nha Trang trực thuộc UBND Tỉnh Khánh Hòa được thành lập theo quyết định số 1469/QĐ - LĐTBXH ngày 15/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Tiền thân của đơn vị có tên là trường Cao đẳng nghề Nha Trang thành lập từ năm 2007.
Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương - Nha Trang được thành lập theo Quyết định số 350/QĐ-BGDĐT ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.