Đăng ký
Tài nguyên thông tin
Viện Nghiên cứu Phát triển Phương Đông – tên tiếng Anh là ORIENTAL RESEARCH DEVELOPMENT INSTITUTE, viết tắt là ORDI – là một đơn vị trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, được thành lập theo Quyết định số 426/TC-LHH ngày 8/06/2001; Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số A-556 do Bộ khoa học và công nghệ cấp.
Viện Nghiên cứu và Phát triển Ngành nghề nông thôn Việt Nam (VIRI) được thành lập bởi Hội Dân tộc học và Nhân học Việt Nam nhằm mục đích phát triển bền vững ngành nông thôn tại Việt Nam.
Viện Nghiên Cứu Quản Lý Hành Chính đơn vị có trụ sở chính tại HCM. Nhiệm vụ chính nghiên cứu phát triển quản lý hành chính nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp phục vụ phát triển kinh tế và Đào tạo.