Đăng ký
Tài nguyên thông tin
Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III trực thuộc Bộ Giao thông vận tải. Nhiệm vụ chính trị của nhà trường là đào tạo, bồi dưỡng cung cấp nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao cho ngành giao thông vận tải nói riêng và các thành phần kinh tế nói chung, góp phần thực hiện nhiệm vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp (DTCC) được thành lập theo Quyết định số 3633/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 30 tháng 8 năm 2000 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trên cơ sở sát nhập và nâng cấp từ các Trung tâm (Đào tạo Bồi dưỡng Tại chức, Ngoại ngữ - Tin học, Hướng nghiệp – Dạy nghề).
Trường Cao Đẳng Nghề Cơ Điện Xây dựng Việt Xô được đổi tên từ Trường Cao Đẳng Nghề Cơ Điện Xây dựng Tam Điệp theo quyết định số 358/QĐ – BLĐTBXH ngày 23 tháng 03 năm 2012. Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Xây dựng Tam Điệp được thành lập ngày 29 tháng 12 năm 2006 theo quyết định số 1988/QĐ/BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trên cơ sở nâng cấp trường Trung học và Dạy nghề Cơ Điện Xây dựng Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Trường có 3 cơ sở đào tạo, Cơ sở 1 (cơ sở chính) đứng chân tại phường Trung Sơn thị xã Tam Điệp tỉnh Ninh Bình.
Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi được thành lập ngày 01/06/2005 theo QĐ số 2979/QĐ-BGDĐT-TCCB của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường được Công ty Sonadezi, một Công ty tiên phong của Việt Nam trong lĩnh vực phát triển hạ tầng khu công nghiệp. Năm 2016, theo lộ trình cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, Trường Cao đẳng Công nghệ & Quản trị Sonadezi có sự tham gia đầu tư của công ty cổ phần giáo dục Thành Thành Công – thành viên của Tập đoàn TTC.
Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định thuộc Bộ Công Thương được thành lập trên cơ sở trường Trung học Công nghiệp II từ tháng 3 năm 2005, tiền thân là trường Trung cấp Kỹ thuật III Nam Định được thành lập từ năm 1956.
Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng tiền thân là Trường Trung học nghiệp vụ Du lịch Hải Phòng được thành lập theo Quyết định số 334/QĐ-TCDL ngày 23 tháng 7 năm 2004 của Tổng cục Du lịch. Tháng 12 năm 2007, trường nâng cấp thành Trường Cao đẳng nghề Du lịch Hải Phòng theo quyết định số 1875/QĐ-BLĐTBXH ngày 31 tháng 12 năm 2007. Tháng 5 năm 2009, Trường Cao đẳng nghề Du lịch Hải Phòng được đổi tên thành Trường Cao đẳng nghề Du lịch và Dịch vụ Hải Phòng theo Quyết định số 593/QĐ-BLĐTBXH ngày 12 tháng 5 năm 2009 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. Tháng 02 năm 2017, Trường Cao đẳng nghề Du lịch và Dịch vụ Hải Phòng được đổi tên thành Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng theo Quyết định số 131/QĐ-BLĐTBXH ngày 07 tháng 02 năm 2017 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.