Lịch sử hình hành

- Thành lập ngày 04/5/1972 tại quyết định số 889/QĐ/TC-BGTVT của Bộ trưởng Bộ GTVT - Trường Công nhân kỹ thuật Đường biển.

- Ngày 27/4/1990 tại quyết định số 747/QĐ/TCCB-LĐ của Bộ trưởng Bộ GTVT và Bưu điện đổi tên thành Trường Kỹ thuật và Nghiệp vụ hàng hải I.

- Ngày 02/12/1996 tại quyết định số 3199/QĐ/TCCB-LĐ của Bộ trưởng Bộ GTVT nâng cấp thành Trường Trung học Hàng hải I.

- Ngày 01/02/2007 tại quyết định số 661/QĐ-BGDĐT của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nâng cấp thành Trường cao đẳng Hàng hải I

Trong quá trình xây dựng và trưởng thành, trường đã có những bước phát triển như sau :

Từ năm 1972 – 1992  trường đào tạo 5 nghề chính gồm: Thuỷ thủ tàu biển, thợ máy tàu biển , thợ máy sửa chữa tàu biển, thợ điện tàu thuỷ , công nhân đèn biển và kế toán giao nhận hàng hàng hoá . Ngoài ra còn đào tạo bổ túc Thuỷ thủ tàu biển, thợ máy tàu biển , tổ chức ôn thi lấy bằng thuỷ thủ trưởng và thợ máy chính .

Từ năm 1992 –1995 ngoài đào tạo các nghề trên nhà trường được Bộ Giao thông vận tải và Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép đào tạo thí điểm chuyển cấp lên Trung học hàng hải  cho 02 ngành : Điều khiển tàu biển và vận hành máy tàu biển

Từ năm 1996 đến 2006 nhà trường đào tạo 6 ngành Trung cấp kỹ thuật và 7 nghề đào tạo công nhân kỹ thuật khác nhau

Từ năm 2017 đến nay nhà trường triển khai thực hiện theo Luật Giáo dục nghề nghiệp, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Tổng Cục Giáo dục nghề nghiệp và được đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp với 21 ngành nghề từ Sơ cấp đến Cao đẳng.

Gần 50 năm xây dựng và trưởng thành, nhà trường là đơn vị sự nghiệp công lập với nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao đẳng, trung cấp và sơ cấp cho các ngành hàng hải; dịch vụ vận tải; đóng tàu… đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động trong nước và quốc tế và được Tổ chức Hàng hải quốc tế công nhận, xếp hạng.

Sứ mạng

Đào tạo, huấn luyện nguồn nhân lực đa ngành nghề, sáng tạo, đáp ứng nhu cầu lao động chất lượng cao, đặc biệt theo chuẩn khu vực, quốc tế đối với ngành Hàng hải, dịch vụ cảng biển và logistics.

Tầm nhìn

Đến năm 2025, Trường Cao đẳng Hàng hải I là trường chất lượng cao, đạt chuẩn quốc tế trong lĩnh vực hàng hải, dịch vụ cảng biển và logistics.

Đến năm 2035, trở thành cơ sở đào tạo chất lượng cao đa ngành nghề, có đẳng cấp và thương hiệu trong khu vực và quốc tế.