Giá trị giáo dục cốt lõi: Thái độ – Kỹ năng – Kiến thức, sứ mệnh: tôn vinh giá trị giáo dục cốt lõi, đề cao xây dựng toàn diện về Thái độ – Kỹ năng – Kiến thức cho người học.

1. Giá trị cốt lõi

“Thái độ – Kỹ năng – Kiến thức” là giá trị văn hóa cốt lõi để đưa ĐH Phú Xuân phát triển và xác lập vị trí trường đại học hàng đầu trong hệ thống giáo dục Việt Nam. Trường Đại học Phú Xuân áp dụng mô hình ASK (Attitude – Skills – Knowledge) trong đào tạo sinh viên.

Xác định rõ ràng việc xây dựng đầy đủ nền tảng phát triển của người học dựa trên ba nền tảng chính gồm thái độ, kỹ năng và kiến thức. Trong đó, nhấn mạnh việc xây dựng một thái độ tích cực cho người học, một tư duy tích cực và chuyên nghiệp trong công việc và hình thành các kỹ năng quan trọng trong công việc và kỹ năng học tập suốt đời. Cuối cùng, kiến thức là nền tảng quan trọng để khẳng định mình của sinh viên Trường Đại học Phú Xuân

2. Tầm nhìn

Trường Đại học Phú Xuân là trường đại học tiên phong về đổi mới sáng tạo dựa trên tinh thần doanh nghiệp và hành động chuyên nghiệp.

3. Sứ mạng

Trường Đại học Phú Xuân là trường đại học tiên phong trong đổi mới giáo dục đại học, đổi mới mô hình xây dựng, đào tạo tài năng với thái độ chuyên nghiệp, kỹ năng tốt và kiến thức đầy đủ để có việc làm với thu nhập cao, khởi nghiệp thành công nhằm tạo ra những giá trị tốt đẹp cho người học và xã hội.

4. Văn hóa ứng xử

– Trách nhiệm với bản thân và với cộng đồng.

– Luôn học hỏi, cầu thị, cống hiến hết mình vì sự phát triển chung.

– Tôn trọng và thúc đẩy sự đổi mới.

– Bình đẳng, dân chủ và tôn trọng mọi sự khác biệt.

– Chia sẻ, hợp tác, hành động chuyên nghiệp và cùng nhau phát triển.

5. Chính sách chất lượng

– Đào tạo theo nhu cầu tuyển dụng của thị trường lao động với sự tham gia của các bên liên quan.

– Liên tục cải tiến chương trình, phương pháp và điều kiện giảng dạy – học tập, cải tiến hệ thống quản lý nhằm cung cấp các dịch vụ giáo dục ngang tầm khu vực và thế giới, đáp ứng nhu cầu của người học và các bên liên quan.

– Tăng cường áp dụng công nghệ thông tin vào tổ chức quản lý, giảng dạy và học tập, thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

– Duy trì và phát triển môi trường làm việc công khai, minh bạch, đảm bảo mọi cán bộ giảng viên trong trường được phát huy tối đa năng lực của mình.

6. Mục tiêu 2025

Trở thành mô hình trường đại học mới gắn kết doanh nghiệp – Phú Xuân Technopolis

Đồng hành với doanh nghiệp, địa phương trong việc phát triển ngành nghề phù hợp với phát triển Kinh tế – Xã hội

Đảm bảo chất lượng đào tạo bằng tỷ lệ sinh viên có việc làm cao

Ứng dụng công nghệ trong đào tạo, từ đó linh hoạt trong mô hình đào tạo.