Từ khi thành lập đến nay, tập thể lãnh đạo và đội ngũ cán bộ, giảng viên luôn phấn đấu để xây dựng Học viện thành một cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học và biểu diễn âm nhạc chuyên sâu chất lượng cao. Ngoài ra, Học viện cũng rất quan tâm đến việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên nhằm đáp ứng nhu cầu giáo dục của xã hội và nhu cầu học tập ngày càng cao của học sinh, sinh viên.

Với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, hội nhập và phát triển, Học viện xứng đáng là chiếc nôi đào tạo những tài năng âm nhạc cho các tỉnh, thành khu vực miền Trung, Tây Nguyên nói riêng và cả nước nói chung.

Học viện Âm nhạc Huế luôn chào đón các bạn học sinh viên, sinh viên và  học viên đến học tập và nghiên cứu khoa học tại trường, cũng như các cơ quan, đoàn thể, các tổ chức trong và ngoài nước quan tâm đến tìm hiểu, trao đồi và hợp tác.

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: 01 Lê Lợi, Thành phố Huế

Điện thoại: (84-234) 3819852

Fax: (84-234) 3819852

Email: vanphonghocvien@gmail.com