Quá trình hình thành

- Ngày 02/7/1976 UBND cách mạng tỉnh Bình Trị Thiên ra Quyết định số 391/UB-QĐ thành lập Trường Cao đẳng Sư phạm Huế trực thuộc Ty giáo dục Bình Trị Thiên.

- Ngày 21/3/1978 Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 164/TTg công nhận chính thức Trường Cao đẳng Sư phạm 10+3 Bình Trị Thiên.

- Ngày 08/8/1979 UBND tỉnh Bình Trị Thiên ra Quyết định số 1117/QĐ-UB hợp nhất Trường Cao đẳng Sư phạm Huế và Trường sư phạm (10+3) Bình Trị Thiên thành Trường Cao đẳng Sư phạm Bình Trị Thiên.

- Năm 1989, sau khi chia tỉnh, trường có tên là Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế.

- Ngày 27/6/2007 UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế ra Quyết định số 1469/QĐ-UBND chuyển Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế trực thuộc UBND Tỉnh.

Tầm nhìn – 2020

Trở thành cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tiên tiến – hiện đại, hội nhập quốc tế và là trung tâm nghiên cứu ứng dụng công nghệ phục vụ dạy – học và các nhu cầu của xã hội.

Sứ mạng – 2020

Xây dựng môi trường văn hóa nhân văn – hiện đại. Đảm bảo chất lượng và sự phát triển bền vững của Trường. Cung ứng đến người học các dịch vụ giáo dục tiên tiến để người học phát triển toàn diện và hội nhập.

Chính sách chất lượng – 2020

1. Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng để thực hiện công tác quản trị nhà trường theo các mô hình tiên tiến. Đảm bảo môi trường dạy – học – làm việc theo hướng chuyên nghiệp, năng động và sáng tạo.

2. Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của xã hội và lợi ích của khách hàng. Mở rộng liên kết đào tạo với doanh nghiệp và xây dựng mối quan hệ hợp tác với các nhà tuyển dụng trong và ngoài nước.

3. Tiếp cận các dịch vụ giáo dục tiên tiến; thường xuyên cập nhật, đổi mới chương trình, phương pháp đào tạo và xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy – học đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

4. Đảm bảo đầu ra về ngoại ngữ và công nghệ thông tin. Đáp ứng ngày càng cao nguồn lực phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, khu vực và hội nhập quốc tế.

5. Công khai, minh bạch, tạo cơ hội để thành viên nhà trường phát huy tiềm năng và sự cống hiến nhằm xây dựng Trường phát triển bền vững.

Mục tiêu chất lượng 3 năm 2018 – 2020

1. Đảm bảo quy mô đào tạo hàng năm của Trường đạt từ 3.000 người theo học trở lên.

2. Chương trình đào tạo luôn được cải tiến phù hợp với yêu cầu thực tiễn và hội nhập quốc tế. Đảm bảo vòng đời chương trình đào tạo không quá 03 năm.

3. 100% chương trình đào tạo có giáo trình, tài liệu được cập nhật mới khi triển khai dạy và học.

4. 90% giảng viên có đề tài NCKH cấp trường trở lên được nghiệm thu đúng tiến độ.

5. 99% học sinh, sinh viên không vi phạm quy chế thi và các nội quy, quy định về sinh hoạt, học tập của Trường.

6. Mức hài lòng của học sinh, sinh viên về giảng dạy là 85%.

7. 98% yêu cầu của khách hàng được giải quyết đúng hạn.

8. Mức chất lượng quản lý của Trường theo mô hình EFQM tối thiểu là 80%.

9. Mức đáp ứng yêu cầu chất lượng đào tạo đối với người sử dụng lao động là 80%.

Một số thành tích nổi bật của trường từ năm 2010 đến nay

- Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam (Quyết định số: 227QĐ/CTN ngày 23 tháng 02 năm 2011);

- Huân chương Hữu nghị của Chủ tịch Nước CHDCND Lào (Quyết định số: 1095 ngày 08/6/2011);

- Huy chương Lao động của Thủ tướng Nước CHDCND Lào (Quyết định số: 246 ngày 19/6/ 2012);

- Bằng khen về “thành tích thực hiện các lĩnh vực công tác năm học 2010-2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Quyết định số 5249/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 10 năm 2011);

- Bằng khen chủ Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum về “thành tích trong sự nghiệp phát triển giáo dục đào tạo tỉnh Kon Tum” (Quyết định số 251 ngày 29 tháng 6 năm 2011);

- Bằng khen của Tỉnh trưởng các tỉnh Champasak, Salavan, Savannakhet, Sekong của nước CHDCND Lào tặng về thành tích đào tạo và quản lý LHS Lào;

- Cờ thi đua xuất sắc khối thi đua đào tạo năm 2010 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế;

- Đơn vị đạt chuẩn Văn hóa giai đoạn 2008-2013 (Quyết định số 135/QĐ-LĐLĐ, ngày 17/6/2013);

- Được tặng cúp vàng văn hóa Đông Sơn vì sự nghiệp phát triển văn hóa, giáo dục Việt Nam 2010 (Quyết định số 3123/QĐ-BVHTTDL);

- Được liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam cấp chứng chỉ Đơn vị Văn hóa 2013;

- Trường và 06 đơn vị trực thuộc được công nhận danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc;

- Và nhiều Bằng khen, Cờ thi đua đơn vị xuất sắc của các cấp chính quyền, ban ngành, đoàn thể trao tặng cho Công đoàn Trường, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh-Hội Sinh viên Trường