Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây là một trong những trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giáo viên Mầm non, giáo viên Tiểu học, Trung học cơ sở có chất lượng cao của Thủ đô; là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng, chuyển giao công nghệ, cung cấp nguồn nhân lực cho sự nghiệp giáo dục và các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội.

Trường còn đào tạo, liên kết đào tạo các nguồn nhân lực có trình độ Trung cấp, Cao đẳng, Đại học các chuyên ngành sư phạm và các chuyên ngành khác theo quy định của pháp luật.

Hiện tại, nhà trường đang đào tạo hơn 5000 học sinh sinh viên trong đó có hơn 3000 sinh viên hệ cao đẳng đang theo học ở 12 ngành đào tạo cao đẳng chính quy và 02 ngành cao đẳng liên thông, hơn 2000 học sinh hệ trung cấp với 2 ngành đào tạo là Mầm non và Tiểu học. 

Chương trình đào tạo của nhà trường đã được chuyển đổi toàn bộ sang đào tạo theo hệ thống tín chỉ và được điều chỉnh, phát triển theo hướng đảm bảo tính khoa học, hiện đại, tính thực tiễn, tính liên thông, đáp ứng được mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra. Nhà trường cũng đã thực hiện một cách quyết liệt việc đổi mới phương pháp và cách thức tổ chức dạy học, đổi mới cách thức kiểm tra – đánh giá nhằm tạo một chuyển biến mới trong hoạt động dạy của thầy và hoạt động học của trò, nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng chuẩn đầu ra đã được công bố. Nhà trường cũng đã thí điểm đào tạo mô hình lớp chất lượng cao ngành Mầm non bước đầu đã thu được những kết quả đáng khích lệ. Chất lượng đào tạo và môi trường học tập của nhà trường đã góp phần thu hút học sinh nên chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm luôn đảm bảo.