Trường Cao đẳng Giao thông Huế tiền thân là Trường Đào tạo công nhân lái xe Thừa Thiên Huế được thành lập vào năm 1990 với nhiệm vụ ban đầu là đào tạo công nhân lái xe cho tỉnh Thừa Thiên Huế. Đến nay, Trường Cao đẳng Giao thông Huế đã trở thành đơn vị đào tạo đa ngành, đa cấp, phục vụ đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh Thừa Thiên Huế, khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Tầm nhìn

Xây dựng Trường Cao đẳng Giao thông Huế là cơ sở đào tạo chất lượng, hiệu quả đáp ứng kịp thời nhu cầu nhân lực phục vụ chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; phát huy đặc trưng loại hình nhà trường cộng đồng, mở rộng cơ hội thỏa mãn nhu cầu học tập, đào tạo, bồi dưỡng và học tập suốt đời của cộng đồng. Thực hiện nghiên cứu khoa học, chuyển giao kỹ thuật – công nghệ cho cộng đồng, tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác với cộng đồng doanh nghiệp, cộng đồng dân cư và xác lập vị trí nhà trường là tốp đầu một trong những trường cao đẳng khu vực miền Trung.

Sứ mạng

Giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học, đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực và phát triển khoa học – công nghệ vì sự phát triển của cộng đồng.