Nhiệm vụ ban đầu của Trường là đào tạo, bổ túc cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý của ngành GTVT theo chỉ tiêu của Bộ. Ngoài nhiệm vụ trên, Bộ GTVT còn giao thêm việc đào tạo cán bộ qui hoạch cho các đô thị, trung tâm công nghiệp, các tỉnh vùng sâu vùng xa và cấp huyện; mở rộng phạm vi và đối tượng đào tạo theo địa chỉ, hợp đồng, vận dụng khai thác tiềm năng sẵn có của trường và nguồn kinh phí tự trang trải; trường được quyền liên kết nghiên cứu đào tạo và thực hiện hợp đồng sản xuất thực nghiệm trong và ngoài nước.… Năm 1989, trường mở thêm nghề đào tạo lái xe; Năm 1990, Bộ GTVT giao chỉ tiêu cho trường đào tạo công nhân các nghề: sửa chữa ô tô, máy tàu, thủy thủ, cơ khí, xây dựng cầu đường…

Qua 39 khóa đào tạo, trường đã cấp bằng tốt nghiệp trên 80.000 học sinh chính qui của 14 ngành nghề khác nhau các bậc cao đẳng, TCCN, cao đẳng nghề, TCN và CNKT; hơn 5000 học sinh đã tốt nghiệp tại chức hệ cao đẳng và trung học; 200 học sinh ngành cầu đường, cơ khí ôtô cho Campuchia; tăng cường đội ngũ kỹ thuật viên trung học cho các đơn vị trong và ngoài ngành từ Ninh Thuận đến Cà Mau. Ngoài ra, Trường còn đào tạo các lớp ngắn hạn, công nhân kỹ thuật các loại với hàng ngàn học viên đã tốt nghiệp. Ngoài nhiệm vụ đào tạo, thầy và trò của trường đã tham gia xây dựng nhiều công trình, như thi công cầu treo Nhật Tảo – Long An, cầu Ông Thìn, cầu Ông Buông, cống thoát nước đường Hải Thượng Lãn Ông và đại tu, đóng mới nhiều xe ô tô, trang thiết bị chuyên dùng, tổ chức vận tải đường sông. Các hoạt động thực tế đã góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, cải thiện đời sống cán bộ, giáo viên của trường.

Đáp ứng nhu cầu của xã hội, Trường đã từng bước đa dạng hóa các hình thức, ngành nghề đào tạo. Trong các năm học gần đây, Trường đã được hai Bộ GTVT và Bộ GDĐT cho phép đào tạo liên thông các bậc: từ kỹ thuật viên lên trung cấp chuyên nghiệp, từ trung cấp chuyên nghiệp lên cao đẳng tất cả các ngành nghề Trường đang đào tạo. Ngoài ra, Trường còn liên kết với đại học Giao thông vận tải cơ sở 2, ĐH Đà Nẵng để đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học.

Hiện nay, Trường được phép đào tạo 16 chuyên ngành bậc cao đẳng: Xây dựng cầu đường bộ,Xây dựng cầu đường sắt, Xây dựng đường cao tốc – Metro, Kế toán, Tin học ứng dụng, Công nghệ kỹ thuật ô tô, Cơ điện tử ô tô, Xây dựng dân dụng và công nghiệp, kỹ thuật trắc địa, Kinh tế xây dựng, Quản lý công trình đô thị, Quản trị kinh doanh, Khai thác vận tải thủy - bộ, Khai thác vận tải đường sắt quốc gia, Tài chính - Ngân hàng, Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng. Trong năm 2008, Trường cũng đã được Tổng cục dạy nghề Bộ LĐTBXH cho phép đào tạo cao đẳng nghề (07 ngành) và TCN (06 ngành); hệ liên thông ngang (TCCN 01 năm) cho 08 ngành học. Hầu hết sinh viên đều có việc làm đúng nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp và được các nhà tuyển dụng đánh giá cao. Từ năm học 2012 -2013, Trường bắt đầu đào tạo cử nhân chất lượng cao (CLC) của ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp và ngành Xây dựng công trình cầu đường; tỷ lệ 100% đào tạo đạt chuẩn, sinh viên ra trường có việc làm đạt 90%. Năm học 2015-2016, Trường tiếp tục tuyển 01 lớp cử nhân CLC ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp, 01 lớp cử nhân CLC ngành Cơ khí ôtô; 01 lớp cử nhân CLC Cơ điện tử Ô tô; mở thêm ngành học Đường sắt Metro.

Thông tin liên hệ:
Điện thoại: (08) 3877 6751
Email: hcmct31976@gmail.com