Trường Cao đẳng Công nghiệp Hải Phòng tiền thân là trường Công nghiệp Hải Phòng, thành lập ngày 25/6/1961 theo Quyết định của Ủy ban Hành chính thành phố.

Lịch sử phát triển

Đầu tháng 6 năm 1960; hội nghị liên tịch giữa sở Công nghiệp Hải Phòng và Ban Công nghiệp Thành uỷ đã ra Nghị quyết "…thành lập một trường chuyên nghiệp nhiều ngành, sử dụng hai hình thức: học tại trường và học tại chức… nhằm mục tiêu vừa bồi dưỡng, vừa đào tạo mới được một lực lượng cán bộ kỹ thuật, nghiệp vụ, cán bộ quản lý từ cơ sở trở lên và lực lượng công nhân kỹ thuật trẻ, khỏe, có kiến thức chuyên môn vững, có tay nghề giỏi nhằm thỏa mãn yêu cầu sản xuất…". Ngày 25 tháng 6 năm 1961 Ủy ban Hành chính thành phố Hải Phòng ra Quyết định thành lập Trường Công nghiệp Hải Phòng.

Sau 59 năm xây dựng và trưởng thành, trường đã trải qua 8 lần đổi tên:

- Tháng 6 năm 1966 được tách thành hai trường:

+ Trường Công nhân kỹ thuật có nhiệm vụ đào tạo thợ lành nghề bậc 3/7. Sơ tán tại Hà nhuận và Kỳ Côi, An Hồng, An Dương.

+ Trường TH Công nghiệp có nhiệm vụ đào tạo kỹ thuật viên Công nghiệp cho miền Duyên hải. Trường đóng tại xã Thái Thịnh và xã Minh Hà, Kinh Môn Hải Dương. Năm 1969 chuyển về An Hưng, An Dương, Hải Phòng.

Thầy và trò đi sơ tán nhưng vẫn đảm bảo "Dạy tốt, học tốt". Tuổi trẻ nhà trường hăng hái nhập ngũ và phục vụ sản xuất, sẵn sàng chiến đấu.

 Tháng 9 năm 1970 hai trường được sáp nhập lại thành trường Kỹ thuật công nghiệp và chuyển về xã Đồng Tiến (nay là xã An Đồng, An Dương, Hải Phòng).

- Năm 1976 trường được đổi tên thành trường Công nhân Cơ điện Hải Phòng.

Nhà trường vừa đào tạo vừa kết hợp sản xuất. Là đơn vị lá cờ đầu khối trường nghề địa phương của cả nước 8 năm liền ( 1978 đến 1984).

- Năm 1994 sáp nhập thêm hai trường Cán bộ quản lý và dạy nghề thủ công nghiệp và Trường Kỹ thuật và nghiệp vụ truyền thanh truyền hình Hải Phòng, đổi tên thành trường Kỹ thuật và nghiệp vụ Công nghiệp Hải Phòng.

- Năm1996 đổi tên thành trường Đào tạo nghề Công nghiệp Hải Phòng.

- Năm 1988 trường được nâng cấp thành trường TH Công nghiệp Hải Phòng.

- Năm 2007 Trường được nâng cấp thành trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hải Phòng

- Năm 2017 đổi tên thành trường Cao đẳng Công nghiệp Hải Phòng.

Sứ mệnh

Sứ mệnh của trường Cao đẳng Công nghiệp Hải Phòng tuân theo sứ mệnh của thành phố Hải Phòng, ngành LĐ-TB&XH và ngành Công nghiệp Việt Nam. Cung cấp đầy đủ cho học sinh, sinh viên những chương trình giáo dục nghề nghiệp giúp họ phát triển năng lực thực hành, năng lực nhận thức về văn hoá, chính trị và chuyên môn. Học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp có đủ sức khỏe, kỹ năng sống và sở hữu đầy đủ kiến thức, kỹ năng của nghề nghiệp được đào tạo, đủ khả năng phục vụ về nghề nghiệp cho từng cá nhân, nhóm người, cộng đồng trong một thế giới và xã hội luôn thay đổi.

Tầm nhìn

Phấn đấu xây dựng trường Cao đẳng Công nghiệp Hải Phòng thành trường trọng điểm chất lượng cao, có uy tín trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ. Đào tạo đa ngành nghề tiếp cận trình độ trình độ vực và quốc tế, có đủ kiến thức và kỹ năng để hoàn thành nhiệm vụ được giao, đáp ứng tốt nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.