Viện Y học biển (YHB) Việt là một đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế, được thành lập theo Quyết định số 930/QĐ-BYT ngày 27 tháng 3 năm 2001.

Viện YHB là một viện chuyên khoa đầu ngành về Y học biển của ngành Y tế cả nước, đồng thời là viện Y học biển đầu tiên trong khu vực Đông-Nam Á. Viện là thành viên của Hội Y học biển Quốc tế (IMHA) và là nơi đặt cơ quan thường trực của Hội Y học biển ViệtNam.

Viện trưởng của Viện là PGS.TS.BS Nguyễn Trường Sơn, UV Ban lãnh đạo Hội Y học biển quốc tế, Chủ tịch Hội Y học biển Việt Nam.

Viện có 60 CBNV trong đó có 3 PGS, 3 TS, 2 ThS và BS chuyên khoa cấp một. Tất cả các cán bộ chủ chốt của Viện được đào tạo tại Viện Y học biển và Nhiệt đới nước Công hoà Balan và Cộng hoà Pháp.

Hội đồng khoa học của Viện gồm 12 người trong đó có 9 GS, PGS,TS còn lại là ThS, BS chuyên khoa cấp 1 và cấp 2.

1. Chức năng của Viện:

Viện có chức năng nghiên cứu khoa học, đào tạo cán bộ chuyên ngành Y học biển đảo, tham gia hoạt động cấp cứu và khắc phục thảm hoạ trên biển; chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho lao động và nhân dân trên biển – đảo; Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực Y học, Y tế biển – đảo.

2. Viện có nhiệm vụ:

Nghiên cứu lĩnh vực Y học và môi trường biển – đảo theo sự phân công của Bộ Y tế và theo yêu cầu của các đối tác trong ngành Y tế và các ngành kinh tế biển.

Đào tạo cán bộ chuyên ngành Y học biển cho cả nước và các ngành kinh tế biển. Thamgia đào tạo đại học chuyên ngành Y học biển.

Là cơ sở huấn luyện cấp cứu ban đầu trên biển cho lực lượng tìm kiếm cứu nạn trên biển của Quốc gia (thực hiện theo yêu cầu của UBQG tìm kiếm cứu nạn trên biển), các ngành kinh tế biển và các địa phương có biển.

Đào tạo Y học biển cho các sĩ quan boong, sĩ quan radio cho ngành Hàng hải, những người mà theo qui định của Công ước quốc tế STWC (1995) phải đảm nhận việc thay thế chức danh của thày thuốc trên tầu.

Khám tuyển và cấp Chứng chỉ sức khoẻ đầu vào, khám cấp Chứng chỉ sức khoẻ định kỳ đi biển, khám giám định sức khoẻ cho các lao động làm việc trên biển trong và ngoài nước theo tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế, khám giám định bệnh nghề nghiệp cho các lao động biển và công nhân khác trong ngành công nghiệp biển.

Tham gia khám, chữa bệnh và bảo vệ sức khoẻ cho các lao động trên biển – đảo (thuyền viên, người đánh bắt và khai thác hải sản biển, các công nhân biển khác), kể cả người nước ngoài lao động hoặc du lịch bằng đường biển đến Việt Nam và nhân dân trong khu vực theo các qui định của Bộ Y tế và các Công ước Quốc tế liên quan.

Tư vấn về công tác tổ chức y tế trên tàu, về tủ thuốc và các trang thiết bị, tư vấn từ xa (Tele-Medicine) đối với các trường hợp bệnh lý, cấp cứu và tai nạn xảy ra trên biển( đã làm thường xuyên từ 5 năm nay).

3. Các hoạt động thường xuyên hiện nay của viện:

Viện đã xuất bản một số đầu sách phục vụ cho các hoạt động y tế cho tàu thuyền như cuốn “Cấp cứu biển” và Y tế giành cho sỹ quan tầu biển(sắp xuất bản).

Viện liên tục mở các khoá đào tạo và cấp chứng chỉ về Y học biển cho sĩ quan boong và Radio của ngành Hàng hải.

Khám tuyển sức khoẻ đầu vào kể cả khám tuyển khả năng chịu sóng của các thuyền viên chocác Công ty vận tải biển, Khám cấp Chứng chỉ sức khoẻ đi biển định kỳ cho thuyền viên. theo các tiêu chuẩn nội địa và quốc tế.

Tổ chức khám chữa bệnh, quản lý sức khoẻ và làm thủ tục đòi Bảo hiểm quốc tế P&I cho thuyền viên Việt Nam đang làm việc cho các tầu nước ngoài.

Tổ chức thường trực tư vấn cấp cứu và khám chữa bệnh từ xa cho thuyền viên 24/24 giờ.

Hợp tác với các Hội Y học biển quốc tế và các tổ chức nước ngoài về phát triển Y học lặn và áp suất cao.