I. Chức năng

Trung tâm có hai chức năng chính:

1. Về Môi trường

• Đánh giá tác động môi trường cho các dự án

• Xây dựng phương án đạt tiêu chuẩn môi trường cho các nhà máy, xí nghiệp

• Khảo sát chất lượng môi trường nước, đất, không khí

• Thiết kế hệ thống cấp, thoát nước và xử lý nước mặt, nước ngầm đảm bảo chất lượng nước dùng trong sinh hoạt và công nghiệp

• Giảm thiểu và xử lý nước thải

• Giảm thiểu và xử lý khí thải

• Quản lý và xử lý chất thải rắn

• Quản lý và xử lý chất thải độc hại

• Xây dựng các phần mềm lan truyền của chất thải trong môi trường nước, đất và không khí phục vụ cho việc qui hoạch dự báo và phòng chống ô nhiễm

• Xây dựng cơ sở dữ liệu GIS và hệ thống thông tin môi trường phục vụ cho việc quản lý tài nguyên thiên nhiên và kiểm soát ô nhiễm

• Xây dựng công nghệ sạch và giảm thiểu chất thải tại nguồn sản xuất

• Đào tạo ngắn hạn hai chuyên ngành: công nghệ và quản lý môi trường

• Có khả năng thiết kế, dự toán, thi công và vận hành các hệ thống xử lý nước cấp, nước thải, khì thải và chất thải rắn. Bảo đảm sau khi vận hành Cơ sở sẽ được cấp giấy phép đạt tiêu chuẩn môi trường của Sở hoặc Bộ Khoa Học, Công Nghệ & Môi Trường.

2. Về Công nghệ

• Nghiên cứu cải tiến tối ưu hóa quá trình sản xuất, giảm nguyên vật liệu, năng lượng tiêu thụ trong quá trình sản xuất.

• Nghiên cứu ứng dụng tạo ra quá trình công nghệ mới, sản phẩm mới và chuyển giao công nghệ.

• Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ về tiết kiệm năng lượng, sử dụng năng lượng tái tạo và năng lượng sạch.

• Xây dựng đánh giá thẩm định công nghệ

II. Các dự án đã tham gia

1. Về Môi trường

• Dự án thiết kế, thi công xây dựng hệ thống xử lý nước thải (chủ yếu dùng bùn hoạt tính và phản ứng phân đoạn (SBR, UASB) để xử lý nước thải công nghiệp, nước thải sinh hoạt, nước thải bệnh viện vv… cho các đơn vị như: DNTN Thương Mại Hoàng Tuấn, Nhà máy điện Chợ Quán, Xí nghiệp LD Xi măng Bình Điền, DNTN Đại Khánh, Xí nghiệp SX KD Ong thép MACHINO, Trạm giám sát môi trường tỉnh Cần Thơ, Viện Vacxin Cơ sở II Đà Lạt, Xí nghiệp Dược phẩm TW, Trung tâm Bảo vệ sức khỏe Bà mẹ Trẻ em, Chợ Đầu Mối Phía Bắc Thành Phố…

• Lập bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường cho các dự án: Công ty TNHH Quốc tế Trường Phong, Công ty TNHH Theodore Alexander, Dự án cải tạo khu văn hoá Vĩnh Lộc cho Công ty Tư Vấn Xây Dựng & Đầu Tư, Công ty TNHH KONIKA, Công ty Gạch ngói Đồng Nai, Nhà máy Cơ khí Lâm nghiệp Sài Gòn, Công ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Tân CC, Trung Tâm Dịch vụ việc làm và dịch vụ công nghiệp, Công ty cao su Bến Cát, Công ty TNHH UNI-EASTERN, Công ty TNHH Đại Thiên Lộc, Công ty TNHH Hưng Phước, Cơ sở Ngọc Thu, Công ty Thành Nhơn, Trung tâm kiểm định và huấn luyên kiểm tra an toàn lao động, Nhà máy dầu Tường An, Công ty Xây dựng và Phát triển đô thị Tây Ninh, Công ty Công trình đường thủy Miền Nam, Nhà máy dầu Tân Bình, Công ty TNHH Giấy NEW TOYO, Công ty TNHH hoá chất SD VINA, Trung tâm truyền máu và huyết học, Công ty Dầu Thực vật Hương liệu Mỹ phẩm Việt Nam, Công ty TNHH két sắt Sun-II, Công ty liên doanh phát triển tiếp vận số 1, Công ty TNHH HEERA – VINA, XN SX KD Ống thép MACHINO, Công ty Cổ phần Bẹnh viện tim Tâm Đức, vv…

• Tư vấn vay vốn giảm thiểu ô nhiễm Công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp với lãi suất 0%/ năm cho các đơn vị: Công ty COFIDEC, vv…

• Thu thập và phân tích số liệu thủy văn cho các dự án: XN Đông Nam, Công ty TV CC-CN1…
• Phân tích mẫu nước và khí thải cho các dự án: Kênh Tham Lương – Bến Cát – Rách Nước Lên, các trạm cấp nước sông miền Tây, kiểm nghiệm mẫu cho trường ĐHDL Kỹ thuật Công nghệ TP HCM, nước thải và khí thải quá trình sản xuất của Nhà máy Dầu Tân Bình, Tường An, XN LD Xi Măng Bình Điền…

• Dự án quản lý chất thải rắn cho Thành phố Hồ Chí Minh.

• Dự án đánh giá tác động môi trường cho các Nhà máy như: Công ty tư vấn Kiến trúc, XN LD nhựa WATSON, Công ty gạch men Thanh Thanh, Công ty Xây dựng Miền Đông, Công ty Công nghiệp Thực phẩm Á Châu, Công ty SX KD XNK Quận 8, Xí nghiệp chế biến Nông sản Long An, Công ty Du lịch Bình Dương, Công ty S.C John Son, Công ty TNHH Nước Giải Khát Coca – Cola, Công ty Tư Vấn Điện Miền Nam vv…

• Lập báo cáo nghiên cứu, kiểm soát ô nhiễm môi trường cho các dự án: Công ty TNHH NIDEC TOSOK, Công ty TNHH Toàn Thắng, Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu, Cơ Sở Dân Cường, Cơ Sở Tú Cường, Công ty TNHH ERTNAL PRWESS, Công ty TNHH SX và TM Thái Bình Dương, Công ty TNHH Việt Bình, lập phương án giảm thiểu ô nhiễm cho NM Dầu Tân Bình,…

• Giám sát môi trường Dự án xây dựng cầu Cần Thơ, Dự án Đại lộ Đông Tây….

• Dự án hệ sinh thái Bình Phước.

• Dự án hợp tác về sản xuát sạch hơn (UNIDO) như: Công ty dệt Sài Gòn, cơ sở Nhất Trí…

• Dự án hợp tác Việt Nam – Hà Lan, đào tạo cao học Kinh tế Phát triển (UEH – ISS Project)

• Dự án hợp tác Việt Nam – Hà Lan về giáo dục môi trường (REFINE).

• Dự án đào tạo quản lý chất thải rắn của UNDP (VIE/96/023).

• Dự án PUM hợp tác với Hà Lan về việc hỗ trợ kỹ thuật và kinh doanh cho đơn vị.

• Dự án Toàn cầu về việc xây dựng thí điể mô hinh UDD cho vùng nông thôn tỉnh Kiên Giang.

2. Về Công nghệ

• Nghiên cứu tiềm năng về tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp (thép, điiện, gạch, đông lạnh, may mặc).

• Nghiên cứu tiềm năng áp dụng công nghệ cogen.

• Nghiên cứu về tiết kiệm năng lượng ở khách sạn Majestic, cải tạo nâng cấp hệ thống lạnh khách sạn Palace.