Ngay từ khi trở thành trường đại học độc lập, Nhà trường tập trung nâng cao chất lượng, mở rộng quy mô và các loại hình đào tạo. Trong đào tạo cử nhân, Nhà trường đã đa dạng hóa các hệ đại học để đảm bảo nhu cầu nâng chất lượng cán bộ An ninh các tỉnh, thành phía Nam. Với xu thế đẩy mạnh đổi mới giáo dục - đào tạo, Nhà trường cũng đã áp dụng đào tạo theo tín chỉ, mở rộng mã ngành đào tạo, hướng tới xây dựng trường đại học đa ngành. Năm 2005, Nhà trường đã được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ đào tạo Thạc sĩ Điều tra tội phạm xâm phạm ANQG, Thạc sĩ Quản lý nhà nước về ANQG và đến năm 2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã cho phép Nhà trường đào tạo trình độ Tiến sĩ chuyên ngành Điều tra tội phạm xâm phạm ANQG.

            Ngày 23/4/2020, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Quyết định số 2061/QĐ-BCA quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Trường Đại học An ninh nhân dân, tiếp tục giao nhiệm vụ đào tạo đại học, sau đại học, bồi dưỡng nghiệp vụ an ninh và xây dựng trung tâm nghiên cứu khoa học của ngành Công an. Trong đó, Trường Đại học An ninh nhân có 22 đơn vị đầu mối (12 Khoa, 07 Phòng tham mưu và quản lý giáo dục, 03 Trung tâm) và 03 tổ chức quần chúng: Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ và Công Đoàn.

            Trường Đại học An ninh nhân dân đã vinh dự được Đảng, Nhà nước ghi nhận thành tích và tặng nhiều phần thưởng cao quý, tiêu biểu như: Huân chương Quân công hạng Ba (năm 1985); Huân chương Độc lập hạng Nhất (1998); Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang thời kỳ chống Mỹ cứu nước (2003); Huân chương Hồ Chí Minh (2008); Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất (2018) và Huân chương Hữu nghị Sahametrei hạng Sena do Chính phủ Vương quốc Campuchia tặng.

1. Tầm nhìn

Đến 2030 “Trường Đại học An ninh nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và hội nhập; là trung tâm giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, tham mưu chiến lược có uy tín cao của lực lượng Công an nhân dân”

2. Sứ mạng

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; trung tâm nghiên cứu khoa học, tham mưu chiến lược có uy tín cao; lực lượng dự bị, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng Công an; là một trong các trung tâm hợp tác quốc té về giáo dục, đào tạo của Bộ Công an

3. Văn hóa

 Đoàn kết – Nhân văn – Dân chủ - Kỷ cương – Đổi mới – Phát triển

4. Triết lý giáo dục

Thái độ chuẩn mực; kiến thức toàn diện; kỹ năng thuần phục; phụng sự Tổ quốc, Đảng, Nhà nước, phục vụ Nhân Dân