Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau là cơ sở giáo dục công lập trực thuộc và chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp, toàn diện của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau; đồng thời chịu sự quản lí nhà nước về giáo dục của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về: chiến lược, quy hoạch và chính sách phát triển giáo dục; về tiêu chuẩn giảng viên, mục tiêu, nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo; tuyển sinh, tổ chức đào tạo, thi, kiểm tra, công nhận tốt nghiệp và cấp văn bằng; đào tạo các chuyên ngành chuyên môn kỹ thuật ở trình độ cao đẳng và thấp hơn; nghiên cứu khoa học, ứng dụng và phát triển khoa học công nghệ, thực hiện dịch vụ chuyển giao công nghệ, góp phần đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo về: công tác tuyển sinh và đào tạo trình độ cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên, các chương trình bồi dưỡng lĩnh vực sư phạm.

Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau có tổ chức hoạt động giáo dục và đào tạo đa cấp, đa ngành với chương trình và kế hoạch đào tạo mềm dẻo phục vụ nhu cầu học tập đa dạng của cộng đồng, phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của địa phương.

Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

Thành tựu của Trường

Hiện nay, Trường CĐCĐ Cà Mau có 07 phòng, 02 khoa và 01 trung tâm, bao gồm: Phòng Tổ chức – Hành chính, Phòng Đào tạo, Phòng Công tác sinh viên, Phòng Khoa học – Công nghệ và Quan hệ quốc tế, Phòng Khảo thí và Kiểm định Chất lượng giáo dục, Phòng Quản trị - Thiết bị, Phòng Thanh tra – Pháp chế, Khoa Cơ bản, Khoa Chuyên ngành và Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học. Ngay từ khi thành lập, Trường đã chủ động, tích cực trong mọi mặt hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ và Đề án thành lập Trường. Từ năm 2008 đến nay, nhà trường thực hiện nhiệm vụ đào tạo ở 05 ngành cao đẳng chính quy: Kế toán, Công nghệ thông tin, Tiếng Anh, Quản trị kinh doanh và Nuôi trồng thuỷ sản; tiếp tục liên kết với các trường đại học đào tạo các lớp đại học ngoài chính quy và tổ chức các lớp bồi dưỡng ngắn hạn khác.

Năm 2013, theo Quyết định số 1881/QĐ-UBND ngày 27/12/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, Trường được giao 3.255 chỉ tiêu đào tạo và liên kết đào tạo. Trong đó, trường tổ chức đào tạo 1.905 chỉ tiêu, với 25 ngành, nghề, ở các loại hình: cao đẳng chính quy, cao đẳng nghề chính quy, cao đẳng VLVH, trung cấp chính quy, trung cấp nghề và sơ cấp nghề; được giao liên kết đào tạo đại học, cao học, với 1.400 chỉ tiêu, với 15 chuyên ngành, ở các loại hình VLVH và từ xa.

Trong quá trình hoạt động, Trường đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động Hạng Ba; nhiều lần được UBND tỉnh Cà Mau, Bộ GD&ĐT tặng cờ thi đua Đơn vị xuất sắc và bằng khen.