Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Phúc tiền thân là Trường Đào tạo nghề Vĩnh Phúc, thành lập tại quyết định số 760/QĐ-UB ngày 04/5/2000 của UBND Tỉnh Vĩnh Phúc.

Tháng 2 năm 2007 được nâng cấp và đổi tên thành Trường Trung cấp nghề Việt – Đức Vĩnh Phúc tại quyết định số 498/QĐ-UBND ngày 12/02/2007 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc; tại Quyết định số 922/QĐ-BLĐTBXH ngày 03/7/2007 của  Bộ Lao động - TB&XH quyết định thành Trường Cao đẳng nghề Việt – Đức Vĩnh Phúc, đến ngày 15/10/2014 đổi tên thành Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Phúc theo Quyết định số 1335/QĐ-LĐTBXH.

Trường có chức năng và nhiệm vụ đào tạo nghề theo 3 cấp trình độ: Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề và Sơ cấp nghề, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động theo yêu cầu của cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ và của người lao động; Nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ, nâng cao chất lượng hiệu quả đào tạo; Tổ chức sản xuất kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật.

Sứ mệnh

Đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao, đáp ứng được những đòi hỏi khắt khe của thị trường lao động trong và ngoài nước, nhằm thỏa mãn nhu cầu học nghề  gắn với việc làm của người dân và phát triển cộng đồng. Thực hiện nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KHCN. Đáp ứng yêu cầu xây dựng đất nước và hội nhập quốc tế. Góp phần vào sự phát triển kinh tế của địa phương và sự nghiệp CNH – HĐH đất nước.

Tầm nhìn

Phấn đấu trở thành trường Cao đẳng nghề trọng điểm của vùng kinh tế Bắc bộ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đa cấp, đa ngành. Phát triển và đồng hành cùng doanh nghiệp thông qua các chương trình đào tạo nguồn nhân lực thyeo hướng nghề nghiệp ứng dụng, đạt chuẩn quốc tế. Mở rộng và hợp tác với các nước trong khu vực và thế giới.

Chiến lược phát triển

Cao đẳng nghề Vĩnh Phúc kiên định thực hiện sứ mệnh của mình: Mở cơ hội học tập cho nhiều người, nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề cao, phục vụ cho sự nghiệp CNH – HĐH đất nước và hội nhập quốc tế.

Với nhiệm vụ, chức năng của một Trường Cao đẳng nghề của tỉnh, đào tạo và bồi dưỡng công nhân kỹ thuật có trình độ cao, đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực, phục vụ quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong 15 năm qua, Nhà trường đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể trong mọi lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Phấn đấu để trở thành Trường đứng đầu trong lĩnh vực đào tạo cả về chất lượng và số lượng, hướng tới trở thành Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ trong tương lai.

Về cơ sở vật chất, Trường chúng tôi có đầy đủ trang thiết bị hiện đại phục vụ cho việc học tập và giảng dạy. Với đội ngũ cán bộ giáo viên có trình độ cao, năng lực, nhiệt tình và trách nhiệm. Tất cả đã tạo nên một vị thế cho một ngôi trường chất lượng và uy tín. Vì vậy, trong nhiều năm qua, trường đã nhận được rất nhiều Bằng khen của Chính phủ, Bộ, Ban, Ngành. Năm 2014, Trường đã vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì. Đây là sự khích lệ động viên lớn cho sự nỗ lực phấn đấu của tập thể Nhà trường./.

Năm 2010, Trường Cao đẳng nghề Việt - Đức Vĩnh Phúc (nay là Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Phúc) đã được Tổng cục Dạy nghề kiểm định chất lượng dạy nghề và được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cấp Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng, Cấp độ 3 (Cấp độ cao nhất trong hệ thống dạy nghề).

Tháng 10 năm 2015, Tổng cục Dạy nghề đã khảo sát và đánh giá thực tế tại Trường. Kết quả kiểm định chất lượng dạy nghề của Trường đạt cấp độ 3 và được Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cấp Giấy chứng nhận Đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng dạy nghề tại Quyết định số 1923/QĐ-LĐTBXH ngày 29/12/2015.