Sứ mệnh:

Giáo dục nghề nghiệp, nghiên cứu ứng dụng, thực hành sản xuất nhằm cung ứng nguồn nhân lực qua đào tạo nghề có chất luợng và tính cạnh tranh cao, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng, cả nước và xuất khẩu lao động trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế.

Khẩu hiệu (slogan) của trường: "Tạo nghềlập nghiệp, sáng tương lai"

Tầm nhìn:

Xây dựng và phát triển Tnrờng Cao đẳng nghề Đà Năng thành trường đào tạo đa nghề, chất lượng cao, tiêu chuẩn quốc tế, hiện đại, đứng hàng đầu trong khối giáo dục nghề nghiệp của thành phố, khu vực miền Trung; có thương hiệu mạnh ở trong nước và khu vực ASEAN.

Mục tiêu:

Phát triển Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng thành trường đào tạo đa nghề, công lập chất lượng cao, chuẩn quốc tế; hoạt động theo cơ chế tự chủ hoàn toàn; có quy mô đào tạo tối đa 4.000 sinh viên/năm, 80% trình độ cao đẳng; trong đó có 9 nghề trọng điểm đột phá về chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế trong 3 lĩnh vực Kỹ thuật công nghệ cao, Công nghệ thông tin và Dịch vụ - Du lịch, với quy mô khoảng 1.500 sinh viên nhằm đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực có chất lượng, tính cạnh tranh cao phục vụ phát triển KT- XH của thành phố Đà Nẵng, miền Trung, cả nước và xuất khẩu lao động.