Trong hơn 40 năm qua kể từ ngày thành lập, tập thể lãnh đạo và cán bộ công chức nhà trường đã nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ chiến lược, mang lại nhiều thay đổi tích cực, những kết quả đáng khích lệ trong các hoạt động đào tạo, NCKH, phát triển đội ngũ, phát triển cơ sở vật chất phục vụ dạy và học.

Sứ mạng của Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp được xác định rõ ràng, phù hợp với chức năng và nguồn lực của nhà trường, nó gắn kết chặt chẽ với nhu cầu chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và cả nước và được phổ biến công khai dưới nhiều hình thức.

Các mục tiêu của nhà trường được qui định cụ thể, được định kỳ xem xét, điều chỉnh lại cho phù hợp với tình hình thực tế của trường trong từng năm học và được cụ thể hóa trong các văn bản kế hoạch chiến lược phát triển trung và dài hạn. Mục tiêu giáo dục của trường có sự thống nhất cao giữa các cấp Ủy Đảng, chính quyền và đoàn thể, và được tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, viên chức và sinh viên thông qua công tác tuyên truyền, sinh hoạt đầu khóa, các tài liệu giới thiệu về trường.

Nhà trường có cơ cấu tổ chức được thực hiện theo đúng điều lệ trường Cao đẳng, được thể chế hóa bằng hệ thống văn bản, linh động trong hoạt động và phù hợp với thực tế. Quy chế tổ chức và hoạt động được qui định rõ ràng tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát huy mối quan hệ giữa các đơn vị nhằm phục vụ mục tiêu chung. Đội ngũ cán bộ quản lý trong các đơn vị có phẩm chất đạo đức tốt, lập trường chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, năng động và sáng tạo trong công việc.

Trường đã triển khai thành lập Hội đồng khoa học, Hội đồng giáo dục và đào tạo, các phòng chức năng, khoa, tổ bộ môn, tổ chức nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, tổ chức đảm bảo chất lượng giáo dục.... theo Điều lệ trường cao đẳng và đã đi vào hoạt động từ nhiều năm nay. Đây là một trong những điều kiện thuận lợi cho việc hoạch định các mục tiêu chiến lược, xây dựng kế hoạch phát triển nhà trường trung và dài hạn, phù hợp với quy hoạch mạng lưới các trường đại học, cao đẳng của quốc gia.

Trường đã xây dựng được các kế hoạch hoạt động ngắn hạn, trung hạn và dài hạn phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên nói chung và huyện Phổ Yên nói riêng. Các kế hoạch chiến lược này đã thể hiện được tầm nhìn, vị thế và khả năng huy động các nguồn lực của nhà trường.

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ hoạt động của Đảng, chính quyền, Công đoàn và các đoàn thể, nhà trường luôn đi đầu trong các hoạt động, các phong trào và là một trong những đơn vị tiên tiến trên địa bàn đóng quân.

Chương trình giáo dục của nhà trường được xây dựng trên cơ sở chương trình khung do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, có mục tiêu rõ ràng, cấu trúc hợp lý, đáp ứng yêu cầu về chuẩn kiến thức, kỹ năng và thái độ của từng ngành học. Các học phần môn học trong chương trình giáo dục có đủ đề cương chi tiết, giáo trình và tài liệu tham khảo đảm bảo đáp ứng được mục tiêu của học phần, môn học. Chương trình giáo dục được xây dựng với sự tham gia của đông đảo đội ngũ giáo viên, giảng viên và cán bộ quản lý trong nhà trường, theo định kỳ hàng năm nhà trường đều rà soát, sửa đổi nội dung cho phù hợp sự phát triển của xã hội và nhu cầu của người học.

Nhà trường có đầy đủ đề hệ thống thư viện, trung tâm Ngoại ngữ, trung tâm Tin học, tài liệu tham khảo phục vụ cho giảng dạy và học tập.

Công tác tuyển sinh của nhà trường được thực hiện đảm bảo tính công bằng, khách quan theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, số lượng học sinh, sinh viên trúng tuyển hàng năm đều đạt hoặc vượt chỉ tiêu được giao. Trường đã thực hiện đa dạng hóa loại hình đào tạo đại học và cao đẳng, thực hiện liên kết đào tạo với các trường tại địa phương và trong cả nước đáp ứng nhu cầu đa dạng của người học, tạo nhiều điều kiện cho người học, góp phần đào tạo nguồn nhân lực thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Thực hiện chủ trương đổi mới đổi mới quản lý giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm học 2009-2010 trường đã xây dựng và công bố chuẩn đầu ra các chuyên ngành đào tạo. Từng bước đổi mới phương pháp giảng dạy, phương pháp và qui trình kiểm tra đánh giá kết quả học tập đảm bảo nghiêm túc, khách quan, chính xác, công bằng và phù hợp với hình thức đào tạo.

Kết quả học tập của học sinh, sinh viên theo từng năm học, khoá học được tổng hợp, đánh giá chính xác và lưu trữ an toàn. Văn bằng tốt nghiệp và chứng chỉ học tập được cấp phát theo đúng qui định. Các thắc mắc của học sinh, sinh viên về kết quả học tập, xếp loại tốt nghiệp cũng như cấp phát bằng tốt nghiệp đều được nhà trường giải đáp kịp thời.

Về cơ bản, đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên của trường hiện nay tương đối đủ về số lượng và ngày càng được trẻ hóa, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ của công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học của trường. Đội ngũ cán bộ quản lý có phẩm chất đạo đức và có năng lực chuyên môn đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ, vị trí công tác đang đảm trách. Đội ngũ cán bộ quản lý được bổ nhiệm theo tiêu chuẩn, đúng quy trình, quy định của Bộ Công Thương được sự tín nhiệm cao trong quần chúng và là những người có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực chuyên môn, nhiệt tình tâm huyết với nhiệm vụ được giao. Trường có đội ngũ giảng viên trình độ chuyên môn cao, thể hiện ở tỷ lệ giảng viên có học hàm, học vị chiếm tỷ lệ cao và có bề dày thâm niên giảng dạy.

Trường đã có những biện pháp cụ thể giúp sinh viên hiểu rõ về mục tiêu đào tạo, chương trình đào tạo và các yêu cầu kiểm tra đánh giá, thực hiện tốt quy chế đào tạo, rèn luyện và những vấn đề liên quan đến người học. Nhà trường luôn đảm bảo các chế độ chính sách xã hội và thực hiện nhiều biện pháp hiệu quả hỗ trợ sinh viên về chế độ chính sách xã hội, chăm sóc sức khỏe và đầu tư kinh phí cho các hoạt động văn nghệ - thể dục thể thao trong sinh viên. Đảng ủy, Ban Giám hiệu trường luôn quan tâm và tạo mọi điều kiện cho công tác Đoàn và phong trào sinh viên bằng cách tạo cơ chế, điều kiện và hỗ trợ kinh phí hoạt động. Công tác phát triển Đảng trong sinh viên được Đảng ủy trường quan tâm chú trọng, chỉ đạo và xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể.

Người học được cung cấp đầy đủ thông tin về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước. Đại bộ phận sinh viên trường đã có ý thức trong sinh hoạt, học tập và hoạt động cộng đồng, trong việc rèn luyện đạo đức, lối sống lành mạnh, thực hiện tốt các quy định của nhà trường và chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước.

Nhà trường đã có chủ trương kịp thời và đúng đắn trong việc tư vấn hướng nghiệp cho người học, đa dạng hóa các chương trình hoạt động nhằm hỗ trợ kỹ năng nghề nghiệp cho người học đồng thời có nhiều biện pháp tuyên dương khen thưởng các sinh viên, Đoàn viên gương mẫu và đạt thành tích xuất sắc trong các phong trào.

Trong nhiều năm qua, Trường Cao Đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp đã rất chú trọng đến công tác nghiên cứu khoa học (NCKH) và sáng kiến kinh nghiệm điều này thể thể hiện ở chỗ:

- Trường đã xây dựng được kế hoạch và qui trình NCKH và sáng kiến kinh nghiệm chặt chẽ, hợp lý và phù hợp với sứ mạng nghiên cứu và phát triển của Trường.

- Trường đã khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, giáo viên, giảng viên và người học tham gia NCKH và phát huy sáng kiến ở phạm vi trong Trường cũng như cấp Bộ. Các kết quả NCKH được ứng dụng để nâng cao chất lượng dạy và học của Trường.

Thư viện có vốn tài liệu đa dạng, phong phú đáp ứng nhu cầu học tập, NCKH cho cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên của trường và bạn đọc quan tâm về các lĩnh vực chuyên môn ở ngoài trường. Thư viện không ngừng đổi mới phương cách phục vụ, ứng dụng tin học hóa trong  tra cứu thông tin nhằm đáp ứng yêu cầu học tập của người học.

Số phòng và diện tích phòng đủ để đáp ứng cho cán bộ, giảng viên, giáo viên và học sinh, sinh viên học tập, nghiên cứu.

Tất cả các máy tính của bộ phận hành chính cũng như dành cho giảng viên nghiên cứu và sinh viên thực tập đều được nối mạng và được kết nối Internet có dây và không dây.

Trường có ký túc xá giải quyết đủ nhu cầu ở nội trú của sinh viên và đáp ứng được các điều kiện ở, sinh hoạt của sinh viên nội trú. Sinh viên có sân bãi để học tập sinh hoạt thể thao, văn nghệ, có nơi sinh hoạt văn hoá văn nghệ, nơi hoạt động ngoại khoá, giao lưu với các đơn vị ngoài trường. Quy hoạch tổng thể về sử dụng và phát triển cơ sở vật chất trường đã và đang được triển khai qua từng giai đoạn. Các biện pháp bảo vệ tài sản, trật tự an toàn luôn được chú ý thực hiện  trong nhiều năm qua.