Sứ mạng: Trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng là cơ sở đào tạo và đào tạo liên tục đội ngũ cán bộ y tế có trình độ cao đẳng và dưới cao đẳng có chất lượng cao đáp ứng nhu cầu chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho người dân trong Thành phố Hải Phòng nói riêng, cả nước nói chung phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước.

Tầm nhìn: Đến năm 2020 là xây dựng Trường Cao đẳng Y tế thành Trường Cao đẳng Y tế đạt chuẩn, đảm bảo cho việc đào tạo nhân lực y tế Hải Phòng và các tỉnh lân cận.

Ngành nghề đào tạo

– Hệ Cao đẳng: Điều dưỡng, Hộ sinh, Dược, Điều dưỡng Liên thông, Điều dưỡng Liên thông – Vừa làm vừa học.

– Hệ Trung cấp: Điều dưỡng, Hộ sinh, Dược sĩ, Y sĩ đa khoa, Y sỹ định hướng Y học cổ truyền, Y sỹ định hướng Y học dự phòng, Dược sĩ – Vừa làm vừa học.

– Hệ ngắn hạn: Dược tá sơ cấp (10 tháng), Chuyển đổi Y sĩ, Hộ sinh sang Điều dưỡng (03 Tháng).