Học viện Ngân hàng đã có những bước tiến lớn trong những năm gần đây trong hoạt động nghiên cứu khoa học, mở rộng hợp tác nghiên cứu khoa học với các đối tác nước ngoài. Số lượng công trình nghiên cứu khoa học không ngừng được tăng lên thể hiện qua các ấn phẩm khoa học, các bài báo đăng trên tạp chí khoa học quốc tế, các buổi hội thảo trong nước và quốc tế. Học viện Ngân hàng tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các giảng viên, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh có thể phát huy tính chủ động, sáng tạo của mình trong việc thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học.

Sứ mạng

Học viện Ngân hàng là trường đại học đào tạo nhân lực chất lượng cao và nghiên cứu khoa học chuyên sâu trong lĩnh vực kinh tế ứng dụng. Đây là nơi mọi khát khao khám phá về tri thức đều được thỏa mãn, mỗi sinh viên đều được truyền cảm hứng để hiện thực hóa các ý tưởng và hành động vì một thế giới tốt đẹp hơn.

Tầm nhìn

Năm 2030, Học viện Ngân hàng sẽ nằm trong top 10 trường đại học tốt nhất của Việt Nam, là trường đại học đa ngành đạt tiêu chuẩn quốc tế về đào tạo và nghiên cứu khoa học. Chất lượng sinh viên của Học viện được đo bằng khả năng thích nghi và cống hiến ngay khi gia nhập thị trường lao động.

Giá trị cốt lõi

1. Sáng tạo: Không ngừng cải thiện, đổi mới và vượt qua các giới hạn
2. Trách nhiệm: Nói và hành động từ thức trách nhiệm trên tinh thần xây dựng
3. Cống hiến: Học tập, giảng dạy và nghiên cứu để đóng góp cho xã hội
4. Tôn trọng: Tôn trọng sự đa dạng về văn hoá, niềm tin và quan điểm cá nhân
5. Hợp tác: Liên kết ý tưởng và cùng hành động để đạt mục tiêu chung

Mục tiêu chiến lược

- Đáp ứng tốt nhất nhu cầu đào tạo của các cá nhân, người sử dụng lao động và xã hội với khoảng 15 chuyên ngành đào tạo thuộc lĩnh vực kinh tế ứng dụng; là một trong các trường đại học đứng đầu về đào tạo ngành tài chính - ngân hàng.

- Xây dựng và phát triển các Phân viện và cơ sở đào tạo của Học viện Ngân hàng đủ năng lực để mở rộng thị phần đào tạo và hình ảnh của Học viện Ngân hàng trong khu vực.

- Trở thành trung tâm nghiên cứu khoa học với hệ thống viện nghiên cứu chuyên ngành gắn với ngành đào tạo, có khả năng giải quyết các vấn đề lý thuyết và thực tiễn của nền kinh tế.

- Đáp ứng các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục của Việt Nam và khu vực, tiếp cận với các tiêu chuẩn quốc tế.

- Trở thành một trong những trường đại học có thương hiệu uy tín tại Việt Nam và quốc tế.