Sứ mệnh & Mục tiêu

Hoàn thiện chính sách pháp luật

Từ năm 2008, ENV bắt đầu tích cực tham gia đóng góp cải tiến các văn bản pháp luật liên quan đến bảo vệ ĐVHD. ENV hợp tác với các bộ và các cá nhân, tổ chức có liên quan để từng bước cải tiến các văn bản pháp luật, các chính sách để các văn bản pháp luật ngày càng có tính thực thi và hiệu quả cao, giảm thiểu các lỗ hổng pháp lý, tránh sự mâu thuẫn và chồng chéo giữa các văn bản.

Tăng cường thực thi pháp luật

Từ năm 2005, ENV thành lập đường dây nóng bảo vệ ĐVHD để khuyến khích người dân thông báo các vi phạm về ĐVHD cho ENV. Sau khi nhận được thông báo, ENV phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý các vi phạm rồi thông báo kết quả cho người báo tin. Ngoài ra, ENV còn tổ chức các chiến dịch giảm thiểu vi phạm về ĐVHD tại các thành phố và các đô thị lớn trên cả nước.

Giảm nhu cầu tiêu thụ

ENV thường xuyên thực hiện các chiến dịch nâng cao nhận thức cho cộng đồng nhằm giảm thiểu nhu cầu tiêu thụ ĐVHD, đồng thời khuyến khích sự tham gia của người dân trong việc bảo vệ ĐVHD. ENV sử dụng nhiều phương pháp tiếp cận khác nhau như báo chí, phát thanh, truyền hình và tổ chức các sự kiện cho nhiều đối tượng khác nhau