TẦM NHÌN

Chúng tôi mong muốn góp phần xây dựng một thế giới mà trong đó tất cả mọi người đều được chăm sóc sức khỏe, được sống an toàn, được phát triển cá nhân dựa trên năng lực của mình, được tham gia và trao quyền để tạo cuộc sống ấm no hạnh phúc và KHÔNG AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU.

TÔN CHỈ MỤC ĐÍCH

Chúng tôi hoạt động vì sự phát triển bền vững của con người thông qua các sáng kiến về truyền thông, chăm sóc và giáo dục sức khỏe, cải thiện môi trường, phát triển sinh kế và vận động chính sách.

Chúng tôi hoạt động trong các lĩnh vực y tế và phát triển, đặc biệt chú trọng đến bảo vệ sức khỏe bà mẹ trẻ em, chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, dinh dưỡng, chăm sóc mắt, phòng chống HIV/STI, bảo vệ môi trường sống, giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu một cách bền vững.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

- Chúng tôi đam mê công việc;

- Chúng tôi sáng tạo;

- Chúng tôi đặt hiệu quả công việc lên hàng đầu;

- Chúng tôi chịu trách nhiệm cho tất cả những gì mình làm;

- Chúng tôi làm việc vì cộng đồng và có trách nhiệm với cộng đồng.

CHIẾN LƯỢC HOẠT ĐỘNG

Chúng tôi hướng đến nhóm dân số dễ bị tổn thương và có hoàn cảnh khó khăn bao gồm: trẻ em, vị thành niên, thanh niên, phụ nữ dễ bị tổn thương, các nhóm dân tộc thiểu số, nhóm đa dạng giới, những người lao động di cư, những người sống chung với HIV/AIDS và những người cao tuổi.….; đồng thời xây dựng năng lực cho các tổ chức làm việc với những nhóm này thông qua 4 cách tiếp cận chiến lược :

- Truyền thông vì sự phát triển, hướng tới thay đổi hành vi cá nhân và xã hội;

- Vận động chính sách dựa trên bằng chứng;

- Trao quyền và xây dựng năng lực cho các nhóm đối tác;

- Lấy con người làm trọng tâm, tôn trọng quyền con người và sự đa dạng giới tính.