Sứ mệnh

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao hướng tới trở thành nhà lãnh đạo, nhà quản lý và chuyên gia ở Việt Nam, Nhật Bản, khu vực Đông Á và thế giới.

Cung cấp các sản phẩm nghiên cứu trong các lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ tiên tiến và khoa học liên ngành phục vụ phát triển bền vững. Xúc tiến chuyển giao tri thức giữa Việt Nam và Nhật Bản nhằm phụng sự xã hội

Đóng góp thực hiện sứ mệnh của ĐHQGHN và thúc đẩy sự phát triển hệ thống giáo dục đại học Việt Nam. Thể hiện trách nhiệm xã hội thông qua tuân thủ các nguyên tắc Bền vững, Toàn cầu, Hợp tác, Minh bạch và Đa dạng.

Thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam và Nhật Bản.

Tầm nhìn đến 2030

Trở thành trường đại học nghiên cứu có uy tín hàng đầu ở châu Á trong các lĩnh vực công nghệ kỹ thuật tiên tiến và khoa học liên ngành phục vụ phát triển bền vững trên cơ sở phát huy các thế mạnh của Việt Nam và Nhật Bản. Đạt vị trí hàng đầu châu Á trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học bền vững.

Triết lý giáo dục

Giáo dục khai phóng và Phát triển bền vững