Ngày đầu thành lập, tổ chức bộ máy nhà trường gồm 4 phòng, 2 ban và 5 liên tổ - bộ môn do Bác sĩ Phạm Đình Lẫm, Giám đốc Sở Y tế Khu tự trị Việt Bắc làm Hiệu trưởng. Lúc đó nhà trường có 25 thầy, cô giáo và hơn 400 sinh viên hệ đại học, trong đó 92 sinh viên đại học hệ chính quy khóa I, nhiều học sinh của các hệ đào tạo như chuyên tu, hàm thụ bổ túc văn hóa... được biên chế thành 17 lớp, có nhiều sinh viên là người dân tộc ít người và 14 sinh viên nước bạn Lào.

Ngày 05/12/1968, tại xóm Hang Hon, xã La Hiên, huyện Võ Nhai và xóm Cầu Mai, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ tỉnh Bắc Thái, nhà trường khai giảng khóa học đầu tiên với gần 1000 học sinh, sinh viên

Ngày 22/3/1969, Khu tự trị Việt Bắc cử đồng chí Hoàng Đức Tôn, Chủ tịch tỉnh Cao Bằng về làm Bí thư Đảng ủy nhà trường. Ngày 8/10/1969, Bộ Y tế bổ nhiệm Bác sỹ Đoàn Ngưỡng làm Hiệu trưởng kiêm Bệnh viện trưởng Bệnh viện Khu Tự trị Việt Bắc, cơ sở của sự kết hợp Viện - Trường đã hình thành từ những năm đầu thành lập trường.

Tháng 11/1970, Đại hội Đảng bộ nhà trường lần thứ I được tiến hành. Đồng chí Hoàng Đức Tôn được bầu làm Bí thư Đảng ủy. Năm học 1970 - 1971, nhà trường đã chấm dứt nhiệm vụ đào tạo y sỹ. Trong năm học này, nhiều đề tài nghiên cứu khoa học được thực hiện và "Nội san khoa học Y khoa Miền núi" được xuất bản.

Năm 1973, Nhà trường tổ chức khai giảng năm học mới tại xã Thịnh Đán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Bắc Thái, các phòng, ban, bộ môn bắt đầu chuyển dần về Thịnh Đán và về cơ sở chính của trường tại xã Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên.

Ngày 7/10/1974, kỳ thi tốt nghiệp Bác sĩ chính quy khóa đầu tiên được tổ chức và tỷ lệ đỗ tốt nghiệp đạt 82%. Năm 1975, Bộ Y tế có quyết định bổ nhiệm Bác sĩ Quân y, Trung tá Hoàng Đức Chấn từ Học viện Quân Y về làm Hiệu trưởng Phân hiệu Đại học Y khoa Miền núi thay thế Bác sĩ Đoàn Ngưỡng đi nhận nhiệm vụ mới.

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: 284 Đường Lương Ngọc Quyến, TP. Thái Nguyên

Điện thoại: (+84) 208 3852 671 - Fax: (+84) 208 3855 710

Email: vanthu@tnmc.edu.vn