Nhiệm vụ chính của trường là đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và nghiên cứu - ứng dụng khoa học giáo dục. Từ 1975 đến nay, trường đã đào tạo hơn 18 nghìn giáo viên. Đã giải quyết được cơ bản vấn đề thiếu giáo viên của tỉnh. Hiện nay, mỗi năm trường tuyển sinh  từ 600  đến 800 sinh viên với 18 ngành đào tạo. Trường đang liên kết với các trường đại học để đào tạo các ngành sư phạm và ngoài sư phạm trình độ cao đẳng và đại học.

Trường đang tập trung cải tiến công tác quản lý đào tạo và đổi mới phương pháp giảng dạy. Giảng viên của trường là lực lượng cốt cán của Tỉnh trong việc thay chương trình & sách giáo khoa tiểu học và trung học cơ sở. Các họat động của trường đã góp phần tích cực vào việc thực hiện kế họach phát triển giáo dục của Tỉnh. Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang đang từng bước phát triển và hoàn thiện để theo kịp đà phát triển của khoa học kỹ thuật tiên tiến nhằm hoàn thành một cách tốt nhất sứ mệnh được giao. (BBT)

Thông tin liên hệ

449-Nguyễn Chí Thanh, khu phố 6, phường Rạch Sỏi, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

Điện thoại số: 077.3911071