Chức năng, nhiệm vụ của ICT-KG

Hiện tại, ICT-Kiên Giang có chức năng thực hiện các nhiệm vụ sự nghiệp nhà nước giao và cung cấp các dịch vụ liên quan đến lĩnh vực CNTT&TT như sau:

1. Nghiên cứu, đề xuất giải pháp kỹ thuật, công nghệ về CNTT&TT phục vụ quản lý nhà nước;

2. Nghiên cứu sản xuất, thử nghiệm phần mềm; tiếp nhận chuyển giao các phần mềm ứng dụng; tư vấn, phát triển các hệ thống thông tin trong các cơ quan nhà nước;

3. Thực hiện các dịch vụ công về CNTT&TT như: tổng hợp, điều phối thông tin chuyên ngành CNTT&TT trên Cổng thông tin điện tử của Sở TT&TT; viễn thông công ích theo chương trình của Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai; tư vấn chuyên môn về CNTT&TT.

4. Phối hợp, liên kết đào tạo nguồn nhân lực CNTT&TT;

5. Nghiên cứu công nghệ, nhu cầu thị trường, liên kết tổ chức sự kiện, kết nối cung-cầu về các sản phẩm CNTT&TT để thu hút đầu tư, hỗ trợ và khuyến khích doanh nghiệp phát triển công nghiệp CNTT&TT (phần mềm, phần cứng, nội dung số);

6. Thực hiện các đề tài, dự án R-D về CNTT&TT; tư vấn, phản biện giải pháp kỹ thuật - công nghệ cho các dự án đầu tư phát triển, ứng dụng CNTT&TT trên địa bàn tỉnh;

7. Nghiên cứu giải pháp bảo đảm an toàn và an ninh thông tin trên mạng thông tin của tỉnh; bảo dưỡng mạng thông tin nội bộ; tổ chức ứng cứu, xử lý, khắc phục sự cố máy tính cho các cơ quan, đơn vị có nhu cầu;