Trường đại học Kiên Giang có nhiệm vụ cùng với các Trường khác đào tạo nguồn nhân lực cho địa phương tỉnh Kiên Giang nói riêng và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói chung những chuyên ngành đặc thù của vùng và trong quan hệ hợp tác hữu nghị quốc tế Trường sẽ đảm nhiệm đào tạo cho các sinh viên ở nước bạn Campuchia về những chuyên ngành đào tạo phù hợp khi được sự cho phép của Chính phủ và của Bộ Giáo dục và Đào tạo hai nước.

Năm 2015, Trường Đại học Kiên Giang có 08 khoa: Kinh tế - Du lịch, Khoa học cơ bản, Công nghệ sinh học, Nông nghiệp, Kỹ thuật – Công nghệ, Ngoại ngữ - Công nghệ thông tin, Y – Dược và Điều dưỡng, Tài nguyên môi trường; có 06 phòng: Tổ chức – Hành chính, Kế hoạch – Tài chính, Quản lý đào tạo – Khảo thí và đảm bảo chất lượng, Quản trị thiết bị, Quản lý khoa học và hợp tác quốc tế, Công tác sinh viên; có 03 trung tâm trực thuộc: trung tâm Ngoại ngữ - Công nghệ thông tin và Khảo thí quốc tế, trung tâm Dịch vụ và Phục vụ trường học, trung tâm Nghiên cứu thực nghiệm Nông – Lâm nghiệp và Thủy sản và 01 Ban Quản lý dự án. Dự kiến năm 2015, Trường Đại học Kiên Giang tuyển sinh trình độ Đại học, Cao đẳng các ngành: Công nghệ thực phẩm, Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật môi trường, Kế toán, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Ngôn ngữ Anh, Bảo vệ thực vật, Quản lý đất đai, Công nghệ sinh học, Công nghệ kỹ thuật xây dựng. Trường Đại học Kiên Giang liên kết với Trường Đại học Nha Trang đào tạo Đại học bằng hai các ngành: Ngôn ngữ Anh, Kế toán, Quản trị kinh doanh; đào tạo Đại học liên thông từ Cao đẳng các ngành: Nuôi trồng thủy sản, Công nghệ thực phẩm, Công nghệ thông tin, Tài chính – ngân hàng, Kế toán; đào tạo Đại học liên thông từ Trung cấp ngành Kế toán. Bên cạnh đó Trường còn liên kết với một số trường trong cả nước để đào tạo sau đại học với nhiều ngành nghề đa dạng.

Định hướng đến năm 2020, Trường Đại học Kiên Giang sẽ có 11 khoa, 03 viện nghiên cứu là: Công nghệ sinh học và môi trường; Nông lâm thủy sản; Kinh tế biển đảo và 10 trung tâm nghiên cứu, 01 nhà bảo tàng sinh vật học, 01 Trường đa cấp thực hành, 01 bệnh viện điều dưỡng thực hành. Dự kiến từ nay đến năm 2020 Trường đào tạo 10.000 đến 15.000 sinh viên.

Nguồn thông tin liên hệ:

Địa chỉ: 320A Quốc lộ 61, Thị trấn Minh Lương, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang

Điện thoại: 0297.3.926714

Fax: 0297.3.926714